Publicerat 

Inkouélé

Kyrkan Inkouele-1

Centret byggdes tillsammans med kyrka och skola av Norska Missionsforbundet i början av 1950-talet. Centret har varit nedgånget men har upprustats av OBAM, en organisation som grundats av folk från orten som vill stödja verksamheten. En förutsättning är dock att kyrkan och lokalbefolkningen också bidrar. Kyrkans distrikt ska bidra med underhåll av byggnader, en del av lönerna och vidareutbildning av personalen. OBAM med löner till kvalificerad personal och mediciner.

Avstånd, transportmöjligheter
Cirka 30 km till sjukhuset i Gamboma som har ambulans.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Gamboma

Vårdstatistik 2010
Man har 42 vårdplatser. Det förekom 863 öppenvårdsbesök och 304 förlossningar genomfördes. Det var 1244 MVC-besök och 526 BVC-besök, 2645 vaccinationer gjordes.

Byggnader
Ultraljud Inkouele-1
Några av byggnaderna har renoverats av OBAM och planer finns att gå vidare.

Personal
OBAM har hjälpt till att anställa en barnmorska och avlönar också en laboratorieassistent. Läkaren har lämnat, man hoppas få mottagningstimmar från läkaren i Gamboma.

Vatten
En källa finns c:a 500 m från sjukhuset i en dalgång, vattnet skulle behövas pumpas upp.

El
Från norska missionsförbundet finansierade man tidigare 20 solpaneler. Dessa förstördes under inbördeskriget. Elektricitet behövs inte bara för ljus utan också att driva en hydrofor för att få upp vatten från källan i dalen och för att driva ultraljudsapparaten som organisationen OBAM anskaffat. Genom Hälsa för alla i Kongo har i augusti 2015 två stora solpaneler med fyra batterier tagits i drift. Effekten är 1.000. och man har nu med 60 st 11 W lågenergilampor ljus i tre byggnader, och ström till en mobil operationslampa och strömförsörjning till kyl/frys, steriliseringsutrustning och en lap-top.

Utrustning
Mikroskop och basal utrustning finns. OBAM har inköpt en ultraljudsmaskin.som ska skötas av läkaren från Gamboma.

Läkemedel
Inköps av OBAM.

Ambulans
OBAM har anskaffat en som för tillfället är trasig.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Det är viktigt att EEC:s personal fullföljer sina åtaganden i överenskommelsen med OBAM för att verksamheten ska utvecklas.