Publicerat 

Kolo

Hälsocentret byggdes 1918 Nuvarande vårdbyggnad är från 1967 och BB byggdes 1972. Under inbördeskriget förstördes mycket

Avstånd, transportmöjligheter
Man bär fyra man med bår 11 km till Moyondzi som inte heller har ambulans. Vägen är backig.

Vårdstatistik 2010
Man har 32 sängar. Hade 1819 besök och 81 förlossningar, MVC fick 292 och BVC 955 besök, Det utfördes 979 vaccinationer.

Byggnader
Byggnadsritningar finns för pediatrik.

Personal
Här finns en leg sjuksköterska, 1 teknisk assistent, 1 hjälpbarnmorska och en undersköterska. Eftersom sjuksköterskan har teoretisk förlossningsutbildning skulle hon kunna få legitimation som barnmorska genom att göra praktik. Formellt lär det räcka med en månad men åtminstone 6 månader vore bra. Den tekniske assistenten och hjälpbarnmorskan pensioneras snart. Det behövs en laboratorieansvarig. Frågan är om det finns utrymme för nyanställning. Den tekniske assistenten är välutbildad och gör ett bra arbete så länge.

Vatten
Det finns två cisterner som läcker, vatten fås genom avrinning från tak. Pump finns. Det finns även två källor, men av tradition får inte sjuka hämta vatten där. Tidigare fanns en studie om möjligheten att göra i ordning en källa 500 m från sjukhuset. Marken är inte kuperad så ledningsdragning skulle bli enkel. Det är oklart varför man inte gick vidare och detta behöver efterforskas.

El
Tidigare fanns solpaneler och elgenerator, allt stals under kriget.

Läkemedel
Tillgång finns.

Ambulans
Stals under inbördeskriget och har inte kunnat ersättas.

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK

Bedömning
Vatten- och elförsörjning borde kunna lösas.