Publicerat 

Loandjili

Startades av församlingen i Loandjili, Point Noire 2008

Vårdstatistik 2010
Det finns 10 vårdplatser. Man hade 732 öppenvårdsbesök och 68 förlossningar. På MVC hade man 35 besök.

Personal
1 läkare, 2 barnmorskor, 5 sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 1 vårdbiträde, 1 nattvakt.