Publicerat 

Loubetsi

Centret tillkom 1939, nuvarande BB uppfördes 1959 och vårdbyggnaden 1989. Ökande konkurrens och flykt från landsbygden har gjort det svårt för centret att gå runt ekonomiskt. Man har nu få besök men många vaccinationer. Vaccin fås emellertid från internationella givare via staten och ger ingen större inkomst.

Avstånd, transportmöjligheter
Närmaste sjukvårdsinrättning: Flera konkurrerande kliniker har uppförts i närheten.

Vårdstatistik 2010
Man har 30 sängar och hade 292 besök, 30 förlossningar. MVC hade 164 besök och BVC 214. Dessutom gjordes 1276 vaccinationer.

Byggnader
Bägge är i gott skick och välutrustade.

Personal
2 leg. sjuksköterskor, 1 hjälpbarnmorska. Man behöver en barnmorska om förlossningsverksamheten ska vara kvar

Vatten
Det finns en grävd brunn över en täckt källa med pump. Vattenkvaliteten är osäker, används inte som dricksvatten, vattenanalys behöver göras.

El
Man hade solpaneler, ledningar är dragna men 4 batterier och lampor togs under kriget.

Utrustning
Finns ett kylskåp som troligen drivs med solpanel.

Läkemedel
Ej kommenterats.

Ambulans
Saknas.

Förbränningsugn
Saknas.

Bedömning
Riksdagsman lovat stöda men svikit. Han skulle ge mediciner och reparera lokaler. Ny förhandling och ev. uppsägning av kontrakt med staten kan bli aktuellt. Kyrkan har nämligen åtagit sig att driva verksamheten, att underhålla lokaler och utrustning. Nedläggning kan bli en konsekvens.

– – – sidan under konstuktion – – –