Publicerat 

Madzia

Madzia är den äldsta dispensären grundad 1910. Ytterligare byggnader uppfördes 1969 0ch 1984. Centret stängdes och plundrades under inbördeskriget men renoverades delvis 2004.

madzia 1 600

 

Avstånd, transportmöjligheter till sjukhus
Centret är belägen 20 km från sjukhuset i Kinkala. Vägen är dålig, sjuktransporter tar fyra timmar i skottkärra.

Närmaste sjukvårdsinrättning
I Madzia finns även ett BB i ett statligt hälsocenter.

Vårdstatistik 2010
Man har 66 sängar. 2758 polikliniska besök, 33 förlossningar. MVC tog emot 127 besök, och BVC 91. Det genomfördes 254 vaccinationer.

madzia 2 600

Byggnader
Madzia togs bort från renoveringsprojektet 2004 p.g.a. omdisposition, en central läkemedelsdepå byggdes istället på Mansimou. Byggnaderna är gamla och nedslitna, särskilt byggnaden för inneliggande (överst i bild), som är smutsig och svår att hålla ren, p.g.a. vattenbrist. Förlossningsavdelningen (ovan) är delvis reparerad men ej färdigställd. Ritningar för föreslagna reparationer finns.

Personal
Avsaknad av kvalificerad personal är ett stort bekymmer. Barnmorska saknas, man har en statligt diplomerad sjuksköterska, två tekniska assistenter
och en hjälpbarnmorska. De tekniska assistenterna kan göra enklare urinundersökningar, tjock droppe (=malariadiagnostik) men inte Hb, vita och röda blodkroppar, blodgruppering eller avancerade urinundersökningar.

madzia 3 300
madzia 4 300
madzia 5 300

Huvuddelen av personalen anställdes som lärlingar av missionärer och är närmast analfabeter. De är dock inskrivna i det statliga systemet och kan inte avskedas utan att lösas ut. Då förlossningar, laboratorieundersökningar och medicinförsäljning ger störst inkomster är följande personalsammansättning önskad:
1 barnmorska, 1 sjuksköterska, 1 laboratorieassistent. Om förlossningar ska bedrivas framöver behövs även 1 chaufför och bårbil. Chauffören skulle även kunna arbeta som vårdbiträde.

Vatten
Brunn som är belägen vid kyrkan borrades till 100-årsjubileet 2010. Solpanelen som driver denna pump fungerar inte. Vattenledningar till sjukhuset är dragna men rören inne på sjukhuset måste repareras.

El
Saknas. Behovet är 2-3 solpaneler med batterier.

Utrustning
Mikroskop finns. Reagenser och annat testmaterial saknas.

Läkemedel
Svårt att hålla ett lager då det saknas pengar att köpa in.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK.

Bedömning
Eftersom man anser att stängning inte är möjligt med hänsyn till lokalbefolkningen och staten vill ha kvar verksamheten. Kostnadsberäkningar behöver därför göras och samtal upptas med församlingen och les resortissents (återvändare) om att skjuta till resurser.