Publicerat 

Mansimou

Detta lilla medicinska center ligger på kyrkans stora tomt utmed kongofloden utanför Brazzaville bredvid det teologiska seminariet. Här ligger även hälsovårdsdepartementets centrala kansli.

Läkemedelsdepån Mansimou 2-1Närmaste sjukvårdsinrättning
Makelekele sjukhuset c:a 5 km in i Brazzaville.

Vårdstatistik 2010
Man har 8 sängar, och hade 1763 öppenvårdsbesök, 9 förlossningar, 82 MVC-besök och 87 vaccinationer.

Byggnader
En byggnad, i gott skick. Som arbetar med HIV-projektet. Dessutom utbildas en undersköterska vidare till sjuksköterska.

Personal
1 läkare (departementschefen), 1 barnmorska, 1 sjuksköterska., 1 teknisk assistens

Vatten
Vatten har funnits men ledningsrören kördes av under inbördeskriget. Brunn finns vid presidentens hus bredvid.

El
finns men spänningen varierar.

Läkemedel
Departementets centrala läkemedelsdepå ligger bredvid.

Ambulans
Patient kan transporteras i baksäte i hälsodepartementets(?) Toyota Hilux.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Behöver kontakta lokala vattenverket för utredning om anslutning av rörledning.