Publicerat 

Mayangui

Centret byggdes 2001 invid Mayanguiförsamlingens kyrka i Brazzaville.och var under en period av inbördeskriget central för nödhjälp och matutdelning. Som medicinskt centrum sorterar det under kyrkans hälsovårdsdpartement men ägs och stöds av Mayanguiförsamlingen. Ett omfattande stöd har också kommit från den finska systerkyrkan Soumen Vaapakirko och det statliga finska Finnida.

mayangui 2 600

Transportmöjligheter

Ambulans finns.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Universitetssjukhuset CHU

BB-rum, Mayangui, Brazzaville-1 mayangui 3 300

Vårdstatistik 2010
Man har 4 allmänna och 30 BB-vårdplatser. I öppenvården var det 8058 besök och dessutom inom ögonvården 2088 och i tandvården 2038. BVC hade 216 besök och 4274 vaccinationer genomfördes.

 mayangui 5 600mayangui 6 600

Byggnader
Ett äldre 3-våningskomplex inrymmer allmän medicin, HIV-mottagning, ögonsjukvård och tandvård. I en ny tillbyggnad bredvid finns förlossningsklinik med 30 BB-platser .och operationsavdelning.


Personal

2 läkare, 1 tandläkare, 1 ögonläkare, 2 barnmorskor, 1 sjuksköterska, 2 laboratorieassistenter, 2 optiker och 3 administrativ personal och 3 vaktmästare.

Vatten
Kommunalt

El
Nätförsörjning

Utrustning
Laboratorium, specialutrustningar, m.m.

Läkemedel
Säker distribution

Ambulans
Ja

Förbränningsugn
Nej

Bedömning
Förbränningsugn för smittsamt avfall behöver byggas.