Publicerat 

Mongo Nkamba

Tie-Tie-församlingen i Point Noire har under våren 2014 lagt grundstenen till ett sjukhusbygge i sin stadsdel. Bygget stöds av Umeå missionsförsamling som sedan 1990 är vänförsamling.

Första_stenen_i_Mongo_Kamba

Första stenen i Clinique Evangelique de Mongo Nkamba i Point Noire läggs av pastor Florent Kanayi i Tie-Tie församlingen och Gunnel Lundberg, representant för Hedlundakyrkans församling i Umeå. Stenen är tagen ur Hedlundakyrkan och uppskattades som en symbol för samhörigheten.