Publicerat 

Moukondo

Detta center byggdes av Moukondoförsamlingen som också stöder verksamheten.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Talangaisjukhuset

Vårdstatistik 2010
Man hade 869 öppenvårdsbesök och 379 MVC-besök.

Vatten
Kommunalt

El
Nätansluten

Läkemedel
Säker distribution.

Bedömning
Verksamheten har varit svår att organisera och finansiera och är därför liten. Området är annars mycket tättbefolkat.

Åtgärd
En omorganisation är nu på gång från församlingens sida.