Publicerat 

Mpaka

Centret drivs av Mpaka-församlingen i Point Noire. Här finns förutom allmänmedicin, MVC, förlossningar, BVC och vaccinationer även kirurgi och ett HIV-projekt. Verksamheten är intensiv i trånga lokaler.

Mpaka sjukhuset i Point Noire-1Avstånd, transportmöjligheter
Kliniken ligger inne i Point Noire.

Vårdstatistik 2010
Man hade 2346 öppenvårdsbesök och 660 förlossningar.

Byggnader
Sammanhängande vårdkomplex med en STD-poliklinik tvärsöver gatan. Trånga förhållanden, gammal och enkel utrustning.

Personal
1 läkare, 2 läkarassistenter, 2 barnmorskor, 2 sjuksköterskor, 9 tekniska assistenter.

Vatten
Kommunalt

El
Anslutning från nätet

Utrustning
Enkel, gammal och sliten. Operationslampan består av några hopbuntade glödlampor!

Läkemedel
Finns att tillgå

Bedömning
I behov av större och bättre lokaler och bättre utrustning.