Publicerat 

Musana

Centret byggdes 1918, nya byggnader tillkom 1969 och 1984. renovering skedde 2004.

Va¦êgen till Musana-1Avstånd, transportmöjligheter:
Till sjukhuset i Kinkala är det 35 km. Vägen är bra förutom de första 2 km.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Statliga centret Louingui 2 km bort, ute vid stora vägen. Louingui hade 50-60 förlossningar/år. Ingen barnmorska. Eljus genom solpaneler. Vattenkälla med pump. Vattencistern som läcker. Eldrivet mikroskop och testmöjligheter. Har sängar för inneliggande. Såg rent och trevligt ut. Tar också ambulans från katolikerna i Vuoka.

 

Vårdstatistik 2010
Man har 37 sängar. Mottagningen hade 2943 besök, 77 förlossningar genomfördes, MVC hade  276 och BVC 253 besök, det utfördes 373 vaccinationer.

Musana-1Byggnader
Mottagningsbyggnaden och BB är i bra skick. Vårdbyggnaden är farlig med stora sprickor i hörn och risk för ras av tak. Riktig grund saknas och byggnaden används inte. Ritningar till nybygge finns. Men man planerar nu för en billigare lösning genom att dela av stor ”väntsal” för gravida till en och vårdsal för män och en för kvinnor. Väntande gravida skulle få avdelad del av BB som har stor sängkapacitet. Ett annat alternativ är att ta personalbostad som inte används.

musana 600

Personal
Förlossningsrum Musana-1
1 teknisk assistent och 2 hjälpbarnmorskor, ingen legitimerad personal. Hjälpbarnmorskorna är nära pension.

Vatten
Det finns en stor vattentank, 4 kubikmeter, som tidigare läckt men som nu tätats. Manuell pump finns. Dessutom finns en vattenkälla längre bort.

El
DSC_1417_Vattenreservoir Musana
Har aldrig funnits. EEC-distriktet, som har sina lokaler här, har en trasig elmotor. Solpaneler behövs.

Utrustning
Upprustning av laboratoriet behövs.

Ambulans
Reparerades för 15.000 SEK. Är åter stillastående, troligen behöver man byta bränslefilter och kanske reparera ytterligare. Eftersom befolkningen samlat in pengarna till ambulansen, och kyrkan sedan använt till mycket annat än sjuktransporter, är det pinsamt att fråga om hjälp med pengar till reparation. Trolig kostnad 15-18.000 SEK. Ambulansen drog tidigare in mer pengar till verksamheten än själva sjukvården i Musana eftersom de sjuka betalade. Nu gör man som i Louingui, rekvirerar ambulans från Vouka c:a 20 km bort. Framkörningstid c:a 30 minuter.

Läkemedel
Finns tillgång.

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK.

Planering
Soumen Vaapakirko är beredda att stödja ansökan hos Finnida om ett treårsprojekt med storleksordningen 500.000 euro med inriktning på kapacitetsförstärkning i form av utbildning, utrustning, reparation och förstudier, men inte för ambulans, nybyggnation eller avlöning av personal. Det är inte känt om denna ansökan beviljats.