Publicerat 

Ngouédi

Patienterna utgörs framför allt av bibel-/evangelistskolans lärare/elever med familjer och omgivande befolkning.. Av denna orsak är verksamheten viktig, och distriktet är inflytelserikt. Sista två åren har man haft mindre verksamhet på grund av reparationer.

ngouedi 1 600

Avstånd, transportmöjligheter
Till sjukhus i Lutete är det 12 km

Vårdstatistik 2010
Man har 12 sängar, hade 1596 besök och 49 förlossningar. MVC hade 126 besök och BVC 322. Dessutom gjordes 873 vaccinationer.

 

       ngouedi 4 600
kinkenge 5 600ngouedi 3 600

 

Byggnader
Caritas har efter inbördeskriget reparerat hela mottagningen (överst i bild) och delar av BB, men inte vårdbyggnaden för inneliggande barn och vuxna. Man har alltså inga inneliggande patienter. Huvudsakliga verksamheten är förlossning och BB.

Personal
1 leg sjuksköterska, 1 hjälpbarnmorska. Man har haft en laboratorieassistent som slutat. Man planerar anställa en sjuksköterska till för att i viss ngouedi 2 300mån också sköta laboratoriet. Hon går fortfarande. i skolan och skall göra praktik på Mayangui 6 mån också i laboratoriet. Den manliga sjuksköterska som finns har tidigare arbetat länge på Kolo.

Vatten
Rörledning dragen från vattenfall vid berget Mukambu

El
Saknas, behöver 1-2 solpaneler

Utrustning
Enkel

Ambulans
Transporter kan ske i evangelistskolans bil. Den är dock dålig.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Centret kommer att vara kvar. Man behöver en paviljong för inneliggande patienter och solpaneler. Ambulans önskvärd.