Publicerat 

Statens hälso- och sjukvårdsorganisation i Kongo Brazzaville

Kompisar 2-1

 

Även om Kongo-Brazzaville befinner sig långt ned på den internationella skalan när det gäller standarden på landets
hälso- och sjukvård har vissa förbättringar skett de senaste åren i takt med att landets ekonomi förbättrats.

Internationella satsningar för att hejda malaria, tuberkulos och HIV har bidragit liksom vaccinationskampanjer bland barnen.

Akut kejsarsnitt är numera kostnadsfritt om det sker vid ett godkänt sjukhus och den förväntade livslängden har ökat till 60 år vilket framför allt kan tillskrivas en minskande barnadödlighet, särskilt spädbarnsdödlighet. Fortfarande satsar dock regeringen endast 59 USD per invånare på hälso- och sjukvård. Den sjuke måste betala för sin vård, något socialförsäkringssystem som i vissa andra afrikanska länder, finns ännu inte. Kyrkornas sjukvård är ofta enda alternativet för den som inga pengar har.

Administrativt är hälsovården indelad i tre nivåer. På den centrala nivån fattas inriktningsbeslut, samordnas, tilldelas resurser och utvärderas. Här finns ministerns kabinett, centralstyrelser och generalinspektion bl.a. På den mellanliggande nivån finns hälsodirektionerna med tekniskt stöd till den perifera nivån, det normerade stödet anpassas till lokala villkor. Den perifera, operationella nivån representeras av de sociala och medicinska distrikten (CSS) där varje landsbygdsdistrikt täcker 50.000-100.000 invånare och stadsdistrikten 100.000-300.000 invånare. Varje CSS består av ett nätverk av vårdcentraler av olika standard vilka alla stöds av ett referenssjukhus. Det finns 30 fungerande CSS och 266 medicinska och sociala centra och dessutom hälsoposter och hälsocentra med lägre status.

Det finns 1 universitetsjukhus, 5 allmänna sjukhus, 15 referenssjukhus och 12 kliniker. Strukturerna kan vara statliga, drivna av kyrkor eller privata.

Det finns också specialiserade enheter som nationallaboratoriet, nationella centret för blodtransfusioner och centra för ambulerande specialistvård av HIV; Tbc och lepra.Nationella blodtransfusionslaboratoriet Brazzaville-1