Publicerat 

Hälsovårdsambassadörer

Hälsa för alla”- möjligt för Kongo i kris?

 

För mer än 130 år sedan kom svenska missionärer till Kongo. De undervisade: barn och vuxna lärde sig läsa. De predikade evangeliet och döpte: församlingar växte fram. De vårdade sjuka, hälsovård erbjöds; sjukhus och hälsocentraler byggdes. Sjukvårdare och läkare utbildades i landet och tog ansvaret för vårdinsatser.

Staternas prioritering av hälso- och sjukvård är idag låg. Internationella organisationer finansierar tillfälligt bekämpning av vissa sjukdomar. För att god hälso- och sjukvård fortsatt ska kunna erbjudas befolkningen i de två Kongo-staterna behövs nu insatser från Dig och Din församling för att stödja den hälso- och sjukvård som våra samarbetskyrkor bedriver.
I menyerna till höger finner du information om staternas och kyrkornas sjukvård.

Den arbetsgrupp i Sverige som samarbetar med ansvariga inom Kongokyrkornas hälso- och sjukvård har rekryterat och utbildat en första grupp ”hälsoambassadörer” som ska informera och inspirera församlingarna till insatser. Deras namn anges nedan. En kommunikations- och insamlingsplan har också tagits fram i samverkan med Equmeniakyrkans kansli.

Insamling
Vi kommer här att redovisa insamlade medel för arbetet i Kongo. Er församling kan ge ett insamlingslöfte för 2015.
Läs mer om församlingsbesök och  insamlingslöfte. Här kan du se vilka församlingar som gett ett sådant löfte.

 

Insaml aug15

Equmeniakyrkans hälsovårdsambassadörer
Fundera på om det i din grupp/församling om det skulle vara spännande att få djupare insikt i förhållandena inom hälso- och sjukvård i Afrika och våra samarbetskyrkors liv och uppdrag. Kontakta gärna någon av ”hälsoambassadörerna” eller någon av oss i arbetsgruppen så kan du få hjälp i den fortsatta planeringen.

 

Region Syd:

Saknas f.n. ambassadörer från SYD, kontakta arbetsgruppen för ett besök

 

Region Väst:

Kerstin Brandberg, Skagersvik,
kerstin.brandberg@telia.com, mobil 070-6127580

Lotta Langdell, Asklanda-Ornunga
langdell@live.se

Lena Loubelo, Marbäck
l.loubelo@telia.com, tfn 0706-150651

Elisabeth Svensson, Borås
annaelisabetsvensson@outlook.com

Håkan Lilja, Askim
hakan.lilja@spray.se,  tfn 031-284255; mobil 070 601 52 43

Lars-Olov Karlsson, Göteborg
lars_olov.karlsson@comhem.se, mobil 070 300 15 17

Kerstin Kvernes, Lidköping,
sk.kvernes@telia.com

Hugo Rikkinen, Borås,
hugorikkinen@gmail.com

Ritva Rikkinen, Borås,
hugorikkinen@gmail.com

Bernt Sköld, Borås,
bernt@matadi.se

 

Region Öst:

Josefin Svensson, Eksjö
jossesvensson2@gmail.com

Ann-Britt Nilsson
049220304@telia.com

Gunnar Wahrenberg, Vaggeryd
gunnar.wahrenberg@telia.com, mobil 076-817 08 06

Ingegerd Rahm, Skärblacka,
rahmingegerd@gmail.com, tfn 011-58066; mobil 0722-488066

 

Region Svealand:

Alf Nordmark, Nyköping
alfvnordmark@gmail.com

Lena Delaplane, Nyköping
Lena.Delaplane@telia.com, tfn 0155-217336 mobil 076-13 33 899

Bob Delaplane, Nyköping
lena.delaplane@telia.com, tfn 0155-217336

Lennart Halfvarson, Örebro
l.halfvarson@telia.com,  tfn 019-246741, mobil 0730-445914

Hanna Bosenius, Uppsala,
hanna.bosenius@gmail.com

Anja Wändal, Svanskog,
anja.wandal@equmenia.se; mobil 070-2174633

 

Region Stockholm:

Bertil.Svensson, Södertälje 
bertil.svensson@equmeniakyrkan.se  tfn 08 580 031 90

Christer Daelander, Stockholm
christer.daelander@equmeniakyrkan.se,  tfn 08 580 031 80

Annika Eliasson, Bergshamra,
annika@bergshamravarv.se, mobil 070-2885678

Lars-Gunnar Hjerne, Norsborg,
lars-gunnar.hjerne@ptj.se,

Ingrid Karlsson, Tumba,
iikarlsson@comhem.se, tfn 08-53031740

Kerstin Rydberg Lindström, Tumba,
kry.lindstrom@gmail.com, tfn 08-53037418; mobil 070-2966890

 

Region Mitt:

Barbro Rynéus, Svärdsjö
barbro.ryneus@gmail.com, mobil 070-674 27 92

Björn Fjelstad, Orsa
b.fjelstad@telia.com, tfn 0250 430 14

Barbro Nilsson, Härnösand
barbro.nilsson@mosaiken.nu, mobil 070-552 00 41

Agneta Lillqvist Bennstam, Ludvika
agneta.lillqvistbennstam@telia.com, mobil 070-633 88 44

Ulf Hållmarker, Orsa
ulf.hallmarker@telia.com,  tfn 0250-44321; mobil 070 3266 248

 

Region Nord:

Barbro Nilsson, Härnösand
barbro.nilsson@mosaiken.nu, mobil 070-552 00 41

Tore Nilsson, Umeå
tore.nilsson@ume.se, tfn 090-32268; mobil 070-6176173

Clara Lindén, Umeå,
claralinden.cap@gmail.com

Ambassadörsinformation