Publicerat 

Om oss

 

Hälso- och sjukvårdsgruppen inom Equmeniakyrkan består av några personer, som på olika sätt har relation till de två Kongoländerna. Vi möts några gånger per år på Ekumeniska centret i Alvik och har även telefonmöten. Gruppen skulle kunna beskrivas som en referensgrupp till den Internationella enheten i frågor rörande hälsovård. Vi har ingen beslutsfunktion, men ger råd utifrån vår erfarenhet och kompetens. Vi samarbetar med Nätverket mellan de tre kyrkorna i Kongoländerna och även med ODDM, en expertgrupp i Kongo Kinshasa. Våra uppgifter består exempelvis av att gå igenom projektansökningar i dialog med Nätverket, innan ansökan sänds vidare, och att ge råd då Nätverket så önskar. Vi kommer gärna och informerar i olika samlingar om kyrkornas och statens hälso- och sjukvårdsarbete i de två Kongoländerna.

Bland de anställda på Internationella enheten, som deltar i våra möten kan nämnas: Bertil Svensson, Christer Daelander, Kimy Konde, Maria Brunander och även från kommunikationsavdelningen deltar ibland någon vid behov.

 

lars olov bearb 138Lars-Olov Karlsson, Göteborg.
Medlem i  Redbergskyrkans församling. Nu pensionär men har tidigare arbetat med ekonomi och personalfrågor. Har under två år (1996-1997) arbetat i Pointe Noire, Kongo Brazzaville men har därefter arbetat kortare perioder i båda Kongostaterna. Det har då framför allt varit fråga om stöd till våra systerkyrkor i frågor kring organisation och ekonomi. Har regelbunden kontakt med personer som jobbar med ekonomi inom Evangeliska Samfundet (CEC) i Kongo Kinshasa.

 


agnetaAgneta Lillqvist Bennstam
, Ludvika.
Medlem i Högbergskyrkans församling, som tillhör Equmeniakyrkan. Numera arbetande pensionär, läkare, och dessutom uppdrag som relaterar till Kongo Kinshasa. Under ca 17 år, mellan 1974 och 1998, tjänstgjort i Kongo Kinshasa, i Svenska Baptistsamfundets tjänst, varit baserad på Bosobe, Mimia, Inongo och Semendua, samt 1 år i Brazzaville p.g.a. osäker situation i Kongo Kinshasa.
I Kongo haft uppdrag inom CEBU:s hälsovård och också en statlig befattning att bygga upp lepra- och tuberkulosbekämpningen i Mai Ndombe distriktet. Efter 1998 besök i Kongo flera gånger, både privat och med uppdrag från SB. Fortsatt kontakt med vänner och kollegor i Kongo, ODDM och med CEBU.

 

Håkan Lilja-145Håkan Lilja, Göteborg.
Medlem i Flatåskyrkan i Västra Frölunda som har Citéförsamlingen i Dolisie, Kongo Brazzaville som vänförsamling. Förlossningsläkare på övertid, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ledde under många år Missionskyrkans referensgrupp för internationella hälso- och sjukvårdsfrågor och förmedlar gärna kontakter med sjukvården i CEC och EEC, vars behov han känner väl.
Handleder studenter som vill göra projektarbeten i Afrika. Har en doktorand i Rwanda vilket är intressant också ur ett kongolesiskt perspektiv. Har utvärderat mödrahälsovårdsprojekt i  Kongo Brazzaville, HIV-projekt i Kongo Kinshasa och haft barnmorskeundervisning i Brazzaville. Förmedlar skänkt medicinsk utrustning till de bägge Kongo.

 

UlfHållmarker_145Ulf Hållmarker, Orsa.
Hemförsamling i Orsa har Mindouli församling i EEC som vänförsamling. Fleråriga erfarenheter som ordförande i Missionskyrkans styrelse och även en period i Diakonas styrelse.
Flera resor till Kongostaterna för utvärderingsuppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor. Flera resor och kontakter med St Lukes Medical society genom vilken vår systerkyrka i Indien bedriver
hälso- och sjukvård liksom utvecklingsarbete. Överläkare i intermedicin på Mora lasarett, också varit verksamhetschef på kliniken. Under fem år, fram till 2010 varit landstingsdirektör i Dalarna.