Publicerat 

Material till Kongo

Tidigare har Equmeniakyrkan ombesörjt materialsändningar till Kongo. Från hösten 2020 kommer detta arbete att ske genom ett samarbete med Human Bridge, som också samlar in sjukhusmaterial som kan skickas till bland annat våra samarbetskyrkor.

Vi kommer också att ha en mindre depot i Ekenässjön för material som inte Human Bridge tillhandahåller och som kan skickas med. Sjukhusmaterial hänvisar vi till Human Bridge som ser över, servar och eventuellt lagar det som kommer in.

Fortfarande kostar den en del pengar att skicka sändningarna, vilket man gärna får bidra till.

För information kontakta Bertil Svensson, 08-580 031 90