Publicerat 

Republiken Kongo

(Kongo-Brazzaville)

Fakta om Republiken Kongo

Hälsa och sjukvård i Kongo Brazzaville

Välkommen till Republiken Kongo som för övrigt i dagligt tal benämns Kongo Brazzaville!

Kongo, ett spännande land som möter med många utmaningar och mycket värme.

RK_dp_220

Mina första intryck från
Republiken Kongo

I en kort film berättar Christer Daleander om hans första besök i Kongo Brazzaville.
Läs mer

Brazzaville eller ”den gröna staden” som den också kallas är huvudstad i en republik till ytan knappt så stor som Sverige och med en befolkning på dryga 4 millioner invånare. Brazzaville är en stad där man lagt sig vinn om att bevara grönområden och många gamla träd samtidigt som man planterar nya.   Man vill ha en stad av grönska och syregivande träd under vars skugga innevånarna kan finna svalka och vila när solen står som högst på himmelen och hettan är som starkast.

Landet är rikt på olja, skog och obrukad jordbruksmark. På senare tid har har man också börjat exploatera de sedan länge kända mineraltillgångarna i Mayombemassivet, en verksamhet som lovar mycket inför framtiden.  Den kongolesiska staten planerar också ett större beskogningsprogram där man räknar med civilsamhällets deltagande vid sidan av de statliga organen. Det satsas kraftfullt på infrastukturförbättringar och landet har en av Afrikas starkt växande ekonomier.

Landets kanske allra största tillgång är dock människorna, välkomnande och öppna med en stor ung generation som ser framtiden an med förhoppningar om att kunna utveckla och förbättra, ambitionerna är höga.

I Kongo har sedan 1909 missionsarbetare och volontärer från Sverige fått samarbeta med lokala pastorer och andra ledare i uppgiften att bygga och utveckla ett socialt och diakonalt arbete.

Guds  hjälp fått bära frukt och idag finns i landet en stark och växande  evangelisk kyrka  som med sina olika verksamhetsgrenar sträcker sitt nätverk över hela territoriet.                                                                                                      Statistiskt räknar den Evangeliska Kyrkan mer än 200 000 döpta medlemmar.

Ekumeniakyrkan fortsätter samarbetet som startats av Svenska Missionskyrkan och kyrkor från Norge och Finland.