Publicerat 

Thailand

Social life – medborgarskap
Elevhem och stipendier
Byutveckling
Mikroekonomi
Församlingsarbete i pwokarendistriktet
Missionsarbetare
Fakta om Thailand


Vy över byn Siblae
Flaggparad på TKBC:s konferens

Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Thailand heter Thailand Karen Baptist Convention (TKBC). Samarbetet startade på 1970-talet då Svenska Baptistsamfundet fick en förfrågan från TKBC att arbeta med mission bland pwokarenerna, som var en särskilt eftersatt grupp bland karenerna. Sedan 1976 har Baptist­samfundet sänt missionärer till och stöttat olika projekt i Thailand i både evangelisations- och utvecklingsarbete. TKBC:s församlingar finns i hela nord­västra Thailand och dess huvudkontor ligger i staden Chiang Mai. TKBC är ett växande samfund med mer än 26 500 medlemmar i 151 församlingar, fördelade på tio distrikt. Nio av dem är geografiska och ett, pwokarendistriktet, är etniskt. TKBC är anslutet till Church of Christ in Thailand och har god kontakt med baptister i Burma.

På landsbygden i norra Thailand, utefter gränserna mot grannländerna och uppe i bergen, finns ett stort antal minoritetsfolk. Bland dessa finns många kristna. Ett av minoritetsfolken är karenerna. Inom karenfolket finns två under­grupper – pwokaren och sgawkaren. Skillnaderna mellan dem är små och gäller framför allt språket. De flesta människor i Thailand tillhör folkgruppen thai, med buddism som dominerande religion. Minoritetsgruppernas ställning är utsatt och de blir ofta diskriminerade på olika sätt. De lever i nordvästra delen av landet, många i avlägsna byar uppe i bergen. Stora delar av dessa områden har på senare år klassats som naturreservat. Detta begränsar möjligheten att äga mark och att bedriva svedjebruk, som är den tra­ditionella jordbruksmetoden. Nya generationer har svårt att få egen mark att bruka. Analfabetism och fattigdom är utbredd och utbildningsmöjligheterna är begränsade. TKBC bedriver sitt utvecklingsarbete i stiftelsen Karen Development Service Foundation. En annan samarbetspartner sedan lång tid är Micro Economic Development Foundation.