Publicerat 

Eurasien

Turkmenistan
Azerbajdzjan
Kaukasus och Centralasien
Spanien
Sápmi
Vitryssland
Ryssland
Litauen
Estland
Moldavien
Rumänien
Bulgarien


Eurasien kallas den region som omfattar både Europa och Ryssland och Centralasien. Equmeniakyrkan har relationer till många kyrkor i Eurasien, inte minst i vårt närområde. Men i ett antal länder har vi lagt ett fokus och arbetar med missionsprojekt tillsammans med våra systerkyrkor. Arbetet i östra Europa har gamla rötter i samfunden, men påbörjades på nytt i början på 1990-talet när demokratin infördes i Östeuropa efter Berlinmurens fall. Genom begynnande religionsfrihet skapades helt nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna.

Under senare år har ett samarbete inletts i en helt annan del av Europa, nämligen Spanien. Det sker genom projektet ”De kringspridda”, som framför allt riktar sig till latinamerikanska invandrare. Och även arbetet i Sápmi, som delvis är nationellt och delvis internationellt, är en del av Eurasienarbetet. När det gäller Europa finns samarbete med andra organisationer, där särskilt European Christian Mission International kan nämnas, som det finns ett samarbetsavtal med. Samarbetet har hittills mest handlat om Sápmi men det finns många fler möjligheter både i Sverige och andra länder.

Syftet med Equmeniakyrkans arbete i Europa är att i samarbete med systerkyrkor medverka till församlingstillväxt med tonvikt på evangelisation, församlingsutveckling och diakonalt arbete. Just nu ligger fokus på Ryssland, Vitryssland, Azerbadjan, ett antal centralasiatiska länder särskilt Turkmenistan, Estland, Litauen, Spanien och Sápmi.

Europa har inte traditionellt ansetts vara ett missionsfält. Men idag är Europa den kontinenten där kyrkorna minskar snabbt. De mest sekulariserade länder i världen ligger alla i Europa. Och Europa behöver idag det hoppet som evangeliet vill ge människorna.

Regionsekreterare för Eurasien på Equmeniakyrkan är Gerard Willemsen. Det finns en referensgrupp för Eurasien där Lars Kallfors från Åtvidaberg är ordförande. Härnere kan du ladda ner nyhetsbreven med korta nyheter från Eurasiengruppens sammanträden:

Feb 2014
Maj 2014