Publicerat 

Barn och ungdom

Unionskyrkan Childrens Day Rakvere
Barnkonferens i Estland

 

Vår systerkyrka i Estland har ett omfattande och framgångsrikt arbete bland barn och ungdomar. Tack vara svenskt stöd har man kunnat anställa koordinatorer för såväl arbete med barn som ungdomsaktiviteter. Dessa ger delvis ett stöd till församlingar i deras ungdomsarbete men de organiserar även större nationella samlingar för barn och till exempel bibeldagar för ungdomar och ungdomskonferenser.

Barnkoordinator Pille Havakats är ett stöd för alla barnledare i landet. Hon organiserar större evenemang som den årliga barndagen, och så jobbar hon med barntidningen Päikesekiir (Solstråle).

Daniel Viinelas är ungdomskoordinator. Hans viktigaste uppgift är att handleda och stödja ungdomsledare. Han har bildat ett nätverk, där varje ledare blir kontaktat regelbundet. Utveckling av lovsångsmaterial för ungdomar och bibeldagar är andra viktiga arbetsuppgifter.

Nyhetsbrev Pille Havakats nov 2013

Nyhetsbrev Daniel Viinelas nov 2013