Publicerat 

Estlands missionshistoria

Kristendomen kom på 1300-talet till Estland, genom teutoniska riddare. Under den svenska tiden fram till 1721 fick den lutherska kyrkan fotfäste. Efter det var landet en del av Ryssland och då etablerades den ortodoxa kristendomen sig.  Men olika protestantiska samfund levde vidare.

Nuvarande Unionskyrkan (EEKBKL) spårar sin historia tillbaka till två svenska lärare vid namn Thorén och Österblom som under sen 1800-tal predikade i den västra delen av landet. Det ledde till bildandet av fria grupper och 1884 bildades den första baptistförsamlingen i Haapsalu. Fler församlingar följde och 1922 bildade man, med stöd av bl.a. engelska baptister, sitt teologiska seminarium i Keila. Pastorn i Keila, Adam Pudin, var dess första ledare.

Intressant är, att nyårsnatten 1904 bildade en ung man vid namn Hans Raud en missionsorganisation, European Christian Mission som numera inte har verksamhet i landet men har blivit en internationell missionsorganisation som bl.a. GF samarbetar med.

Under Sovjetockupationen blev religionsfriheten mycket begränsat och kristna förföljdes. Man tvingade 1945 flera samfund att gå ihop i en union, som man valde att ha kvar när friheten kom. Seminariet stängdes. Dock hade man ibland möjlighet att utbilda någon pastor på ett seminarium i dåvarande DDR och tidvis kunde man hålla kurser. I Estland kunde man åter öppna seminariet 1989, i Tallinn, och ganska snart flyttade det till Tartu.

Efter självständigheten uppstod många kontakter mellan svenska församlingar och estniska församlingar inom Unionskyrkan. Estland är det land där GF har flest vänförsamlingsrelationer. Från svensk sida engagerade man sig i många projekt.

När självständigheten kom tillbaka och därmed religionsfriheten, var det ett stort intresse bland befolkningen för kyrkorna men sekulariseringen kom snabbt. Flera undersökningar de senaste åren visar att Estland liksom Sverige är en av världens mest sekulariserade länder. Enligt en EU undersökning trodde bara 16% av befolkningen på en gud, lägst i hela EU.

Förutom de kristna kyrkor kan nämnas att det finns grupper som söker sig till prekristna trossystem (neopaganism). Bland Setufolket lever gamla föreställningar runt gudomen Pekko kvar.