Publicerat 

Socialt arbete

Vår estniska systerkyrka bedriver sitt sociala arbete genom två organisationer: Sõbralt sõbrale (Vän till vän) och Sõbra käsi (Vännens hand). Vän till vän driver ett antal second-hand butiker runtom i Estland, som fylls med varor som för det mesta kommer från Sverige. Det finns en nätverk av kontakter i Sverige, församlingar och second-hand butiker, som stöder verksamheten med varor. Varje vecka åker varor över, i ett samarbete med tiotals second handbutiker i Sverige.

Second hand butikerna i Estland har möjlighet att förse fattiga människor med billiga och bra saker de behöver, och ibland skänka bort. Men verksamheten genererar också pengar som kan användas till socialt arbete inom Vännens hand.

Sõbra käsi har ett soppkök i Tallinn som är öppet 4 dagar i veckan. Då kommer mellan 250 och 300 besökare. Verksamheten sker i samarbete med kommunen som bekostar lokalen. Denna verksamhet skapar naturligtvis många goda kontakter! Man arbetar även med distribution av matpaket till behövande familjer. Det sker delvis i samarbete med Eesti Toidupank, Matbanken. Matbanken är en organisation som tar vara på mat från restauranger och butiker som på något sätt är ”över”. Det kan handla om rent överskott eller om små brister i märkningen, men också om att man helt enkelt skänker mat. Unionskyrkan är en av de partners som står för distributionen.

Det finns nu också planer för att utveckla ett stödarbete för personer med problem med alkoholmissbruk.