Publicerat 

Församlingsarbete

Equmeniakyrkans missionär Walla Carlsson är pastor i metodistförsamlingen in Panavežys. Församlingen har vuxit de senaste åren och har nu nästan 40 medlemmar men det kan komma både 60 och 85 personer på gudstjänsterna. Församlingens lokaler ligger i ett höghus i staden. Där finns små lokaler för hjälparbetet som församlingen har, och en liten gudstjänstlokal. Är det mycket folk på gudstjänst så är lokalen alldeles för liten. Men församlingen hoppas så småningom kunna flytta till bättre lokaler.

Här ligger församlingens lokaler