Publicerat 

Bashkortostan

800px-Map_of_Russia_-_Republic_of_Bashkortostan_(2008-03).svgBashkortostan är en rysk delrepublik i södra Ural. Området kallas också Basjkirien. Huvudstaden heter Ufa. Av de ca 4 miljoner invånarna är 36% ryssar. De största andra folkgrupper är basjkirer (30%)  och tatarer (25%). Båda talar ett språk som hör till den turkiska gruppen. Dessa två grupper är huvudsakligen muslimer. Dessutom finns det områden i norr som är bebodda av marier, som är en finsk-ugrisk folkgrupp. Vår kyrka har bl.a. gett stöd till bibelöversättningsarbete till basjkiriska.

Bashkortostan är rik på mineraler och här bosatte sig under 1800-talets senare del bl.a. svenskar som jobbade med detta. I den gamla svenskbygden Terlian hittar man idag fortfarande namn som Adamson och Johansson. Det var i detta område att Missionsförbundets missionär Wilhelm Sarwe verkade under många år.

Bönehuset i Terlian

Sedan ett antal år samarbetar vår kyrka med RCCEF i Bashkortostan. I delrepublikens huvudstad finns en större församling på ca 200 medlemmar, men de övriga 35 församlingar i delrepubliken är för det mesta mycket små, ibland inte ens 10 personer, och arbetet är svårt över huvud taget i denna delrepublik. Vi ger stöd från svenskt håll som går till församlingar som behöver det, men framför allt genom besök som uppskattas mycket. Man har annars mycket liten kontakt med kristna utanför landet eller ens i Ryssland. Besöken ger ett stöd till pastorer och församlingar genom att de kan erfara att de är del av en större kyrka och att människor på andra platser ber för dem.

Bashkortostan karta