Publicerat 

Samarbete i Sverdlovsk

Asbestgruvan

De senaste åren har samarbetet med RCCEF i Sverdlovskregionen blivit allt viktigare. I den regionen ligger Jekaterinburg, en av Rysslands största städer. Där finns ett antal församlingar. Hela regionen har 57 församlingar (2010). Den största församlingen är den i Asbest (Kristi Kärleks Kyrka). Asbest är en liten ort (70 000 invånare) som kretsar kring den jättelika asbestgruvan. Församlingen har ca 500 medlemmar och team av medarbetare under pastor Alexej Kobelevs ledning. Här finns även regionens biskop Andrej Berdyshev. Sedan starten 1991 har församlingen planterat över 20 nya församlingar i både närområdet och längre bort. Just nu pågår bl.a. en församlingsplantering i Kaliningrad, dit man har skickat en pastorsfamilj.

Gudstjänst i Asbest

Vårt samarbete med regionen har handlat om församlingsplantering, ungdomsverksamhet (idrott och volontärer), pastorsutbyte och fortbildning mm. Tillsammans med kyrkan i Sverdlovskregionen har även verksamhet i andra regioner i Ryssland förekommit. År 2010 slöts ett samarbetsavtal mellan Missionskyrkan och RCCEF i Sverdlovsk.

Kyrkan har ett omfattande socialt arbete. Man har ett stort antal behandlingshem för människor med alkoholproblem. I Asbest finns även ett familjehem där framför allt utsatta kvinnor och deras barn får hjälp. Från Sverige har vi gett stöd till den verksamheten genom viss coaching av de som jobbar i hemmen runt Asbest och genom uppföljningsprogrammet Business Coaching.


Länkar:

Russian Church of Christians of Evangelical Faith (RCCEF)
RCCEF Sverdlovsk
Love of Christ Church Asbest
Behandlingshem Salvation Center i Asbest