Publicerat 

Bibeln på samiska

Hela bibeln på samiska finns idag inte lätt tillgänglig. Detta trots att den första samiska bibeln utkom redan 1811 (NT 1755). Problemen är många. Det finns ju flera samiska språk. Dessutom har det inte funnits en officiell ortografi (rättskrivning) tills helt nyligen. Den officiella ortografi fastställdes så sent som 1980 för nordsamiskan, 1983 för lulesamiskan och 1978 för sydsamiskan. Tidigare fanns det flera ortografier parallellt med varandra. Idag finns ingen helbibel enligt den nuvarande ortografi på något samiska språk. Dessutom är de äldre bibelöversättningar bara tillgängliga genom antikvariat.

Tidiga bibelöversättningar

Tidiga översättningsförsök försvårades genom att det inte fanns något riktigt skriftspråk. Översättarna, som ofta hade begränsade kunskaper i samiskan, var ibland tvungna att utveckla en egen ortografi. De första böckerna på samiska kom 1619: en kyrkbok och en ABC-bok. Katekesen kom 1633. Troligtvis skrev översättaren ner det en same dikterade.

Bibeln kom mycket senare. År 1715 kom Rangius översättning, som aldrig blev allmän accepterad. Pehr Fjellström började arbeta på en umesamisk ortografi. Skolböcker och kyrkböcker producerades av en grupp under hans ledning. Till slut kom Nya Testamentet 1755 och hela bibeln 1811 på umesamiskan. Andra fick fullfölja arbetet för Fjellström dog 1764. Översättningen var relativt bra och används än idag.

På nordsamiska kom NT 1840 i en översättning av missionären Stockfleth. Den blev reviderad av bl.a. Lars Heatta och den reviderade versionen kom 1874. Hela bibeln kom 1895, dock i en gammal ortografi. På lulesamiska kom NT 1913.

Var är vi idag?

Idag finns ett växande intresse av det egna språket bland samerna. På nordsamiska pågår arbetet med en ny bibelöversättning enligt den nya ortografin från 1980. Evangelierna och Apostlagärningar kom 1995. NT kom i början på 1998 och sedan återstår arbetet med GT, vilket kommer att ta några år till. Norska Bibelsällskapet administrerar översättningsarbetet, men arbetet görs tillsammans med de svenska och finska bibelsällskapen.

På lulesamiska har  en grundlig revidering och omsättning till modern ortografi av 1913 års översättning lett till att NT publicerades år 2000. På sydsamiska finns Markus (Jupmelen rijhke lea gietskesne) i modern översättning sedan 1993. Svenska och Norska Bibelsällskapet arbetar nu på översättning av ett texturval för kyrkligt bruk.

På de övriga samiska språken finns i bästa fall enstaka bibeldelar, ibland i mycket gamla översättningar.

Mycket återstår att göra innan alla samer har tillgång till bibeln på sitt eget språk.