Publicerat 

Fakta om Sápmi

  
NamnSápmi
Ytaca 388 350 km2

Sápmi är inget land, utan det samiska namnet på samernas traditionella område som sträcker sig över fyra länder: Norge, Sverige, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Sammanlagt bor det ca 2 miljoner människor i området. Ca 900 000 av dem är ryssar på Kolahalvön. Antalet samer är inte känt, men kan uppskattas vara minst 125 000, förmodligen betydligt fler. I Norge talas det om ca 80 000, i Sverige är den officiella siffran ca 20 000 men enligt vissa beräkningar är sanningen flerdubbelt. Flaggan är ingen landsflagga utan samefolkets flagga, som antogs officiellt under 1980-talet.

Förutom de officiella landsspråken, norska, svenska, finska och ryska, talas meänkieli och ett antal samiska språk, som har officiell ställning i delar av området. De samiska språken skiljer sig mycket åt, nordsamiska och sydsamiska är helt olika språk som dock är besläktade ungefär som svenska och danska. Vissa varianter, som umesamiska, finns det olika uppfattningar om ifall det är ett språk eller en dialekt. Nordsamiska är det största språket. I Sverige talas det tre eller fyra samiska språk: sydsamiska, umesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

Följande språk finns idag (se karta):

1. Sydsamiska
2. Umesamiska
3. Pitesamiska
4.Lulesamiska
5. Nordsamiska
6. Skoltsamiska
7. Enaresamiska
8. Kildinsamiska
9. Tersamiska