Publicerat 

Konferens samisk teologi april 2013

TeologikonfÅr 2008 hölls för första gången en konferens om urfolksteologi vid Teologiska högskolan Stockholm (THS).
Syftet var att stimulera utvecklandet av teologi utifrån olika urfolks förhållanden. Alla urfolk är olika och unika, men det finns likheter och igenkänningspunkter – inte minst utifrån deras situation i förhållandet till majoritetsbefolkningen.
Konferensen 2008 hade deltagare från Sverige, Norge och Kanada. Deltagarna representerade
en ekumenisk bredd. Den andra konferensen, den 16-17 april 2013 hölls åter igen vid THS. Den arrangerades tillsammans med Johannelunds Teologiska Högskola, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Konferensen kom framför allt att beröra frågor runt skuld-ansvar-försoning.
Tanken är att detta arbete skall fortsätta även framöver via nätverkande och så småningom en ny konferens.