Publicerat 

Samiskspråkiga gudstjänsttexter

På den här sidan kommer vi att lägga ut texter för gudstjänstbruk på de samiska språken. Alla texter är att betrakta som provtexter, och preliminära. Texterna är tvåspråkiga, för att underlätta för dem som inte är samisktalande att hitta. Texterna är pdf filer, som du kan läsa med gratisprogrammet Acrobat Reader. Det går att kopiera delar in i t.ex. en gudstjänstordning. Använd texterna, och kommentarer tas tacksamt emot. Skicka dem till Gemensam Framtid eller direkt till samepastor Gerard Willemsen. Vi kommer att utöka antalet texter allteftersom.

Bibeltexter på nordsamiska finns utlagda på Norska Bibelsällskapets hemsida www.bibelen.no Där finns hela Nya Testamentet (Odda testamenta) och dessutom provtexter på en del av Gamla Testamentet (Boares testamenta). Det finns även en del bibeltexter på sydsamiska där.

Nordsamiska

Barndop

Barnvälsignelse

Troendedop

Begravning

Herrens bön och välsignelsen

Nattvard

Syndabekännelse och förlåtelsens ord

Trosbekännelser

Lulesamiska

Herrens bön och välsignelsen

Sydsamiska

Herrens bön och välsignelsen

Nattvard

Syndabekännelse och förlåtelsens ord

Trosbekännelse