Publicerat 

Spanien

De Kringspridda
Församlingsplantering
Spanien missionshistoria
Missionsarbetare i Spanien
Fakta om Spanien


Pastorsmöte i Barcelonaregionen

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación des Iglesias Evangélicas Independientes de España (Fieide). Vår relation med Fieide daterar från Fieides begynnelse på sen femtiotal. Där möttes SMK och Fieide inom ramen för IFFEC.

Fieide är ett litet samfund, med lite under 5000 medlemmar fördelat över 69 församlingar (2010).De flesta församlingar är små. Men man är mån om att vilja växa. Mellan 2002 och 2012 växte över hälften av alla församlingar. Man vill satsa på församlingsplantering och utveckling.

Sedan 2000-talets början har samarbetet intensifierats på flera fronter. Situationen med många människor som emigrerade från Ecuador till Spanien skapade oro i kyrkan i Ecuador. Upp emot en miljon ecuadorianer fanns i Spanien för några år sedan. Man ville på något sätt ta hand om sina landsmän i Spanien. I samråd beslutades att sända två missionärspar till landet, ett från Ecuador (i ett samarbete mellan Ecuadors Iglesia del Pacto, Fieide och SMK) och ett från Sverige, som skulle arbeta med projektet Los Esparcidos (”de kringspridda”). Tanken med projektet var och är att dels främja integrationen av ecuadorianer i spanska församlingar – någonting som inte fungerade särskilt bra i församlingarna – dels att ge ett diakonalt stöd till migrantfamiljer, som i eurokrisens spår blev alltmer utsatta. Dessutom kom båda missionärsparen att vara engagerade i olika församlingar. Idag finns paret från Ecuador kvar. De arbetar förutom med migranter med en församlingsplantering i staden Cullera. Equmeniakyrkan har en missionär som arbetar med Spanien men är baserat i Sverige.

Utöver arbetet med Los Esparcidos och församlingsstödet har det funnits ett utbyte när det gäller ungdomar. För några år sedan genomfördes en resa genom Europa i missionssyfte med en grupp ungdomar från Sverige och Spanien. Spanien har varit involverat i Apg 29 och en skola har genomförts i Spanien.