Publicerat 

Församlingsplantering i Spanien

FIEIDE är mån om missionsarbetet i det egna landet. Mellan 2002 och 2012 har över hälften av alla församlingarna vuxit. De som inte gjort det vill man på något sätt hjälpa vidare. Fieide har ett antal missionspunkter, platser där man har verksamhet som så småningom kan bli en ny församling.

En av dessa är Cullera, inte så långt ifrån moderförsamlingen i Valencia. Här bor och verkar familjen Nicolalde, våra missionärer tillsammans med kyrkan i Ecuador. Vid sidan av arbetet med Los Esparcidos har de under flera år arbetat med att utveckla den blivande församlingen här. De samarbetar med familjen Geppert, som ursprungligen kommmer från Tyskland och som bor i en närbelägen by.

Även på andra platser pågår församlingsplanteringar, t ex i Toledo-regionen, där det finns mycket få församlingar. Utifrån en församling jobbar man i flera platser.