Publicerat 

Spanien missionshistoria

Kristendomen kom till Spanien mycket tidigt. Enligt traditionen var det Paulus som kom med evangeliet till Taragona. Under den större delen av sin historia har katolicismen varit mycket stark i landet. Men under en period kunde muslimer, judar och kristna fredligt leva tillsammans. År 1492 blev både judar och muslimer beordrade att antingen konvertera eller lämna landet. Efter reformationen var det svårt för protestantiska grupper.

Under modern tid orsakade inbördeskriget 1936-39 mycket lidande. Under Francos diktatorskap gynnades den katolska kyrkan, men protestanter led under hårt förtryck. Protestantiska församlingar och pastorer fick från 50-talet viss stöd från utlandet, bl.a. av European Christian Mission International som Gemensam Framtid samarbetar med.

Efter Francos död infördes en konstitutionell monarki och full religionsfrihet. Evangeliska kyrkor var och är små får fortfarande stöd av utländska systerkyrkor och missioner.

1957 bildades Fieide, den Spanska Federationen av Fria evangeliska församlingar. Dåvarande Missionsförbundet mötte Fieide bl.a. genom IFFEC. Under 2000-talet intensifierades samarbetet bl.a. genom projektet Los Esparcidos tillsammans med både Fieide och Förbundskyrkan i Ecuador. Numera finns ett samarbetsavtal med Fieide.