Publicerat 

Turkmenistan

Fakta om Turkmenistan
Centralasien och Kaukasus


Efter Sovjetunionen fall inledde Svenska Baptistsamfundet ett samarbete med baptisterna i Ukraina i deras mission i forna Sovjet. Det innebar bl.a. stöd till mission i Turkmenistan. Stöd gavs till evangelisationsinsatser och till att bygga en bibelskola. Myndigheterna ökade dock trycket på kristna och det blev svårare att arbeta öppet.

Ett samarbete inleddes med fyra andra missionsorganisationer i Sverige, Danmark och Norge och med några flyktingar från Turkmenistan och flydde undan fängelse och tortyr och som bosatte sig i Norge. Detta samarbete har utvecklats och stöd har getts till kristna som vill gå bibelskola.

Batyr 2013-07-10 bMissionärer
Batyr och hans fru Enejan Nursen var bland de första  kristna i landet. Numera bor de i Norge, det är inte möjligt för dem att återvända. De arbetar med evangelisation och utbildning utanför Turkmenistan på en plats dit turkmener kan resa samt med TV-mission på turkmenska och andra centralasiatiska språk. En folder om deras arbete finns att ladda ner här och i Sverige kan man stödja deras arbete via Equmeniakyrkan.

Samtidigt har engagemanget för religionsfrihet ökat och är idag en viktig del i det som Equmeniakyrkan gör för Turkmenistan. Equmeniakyrkan har även kontakter inne i landet.