Publicerat 

Vitryssland

Socialt arbete i Vitryssland
Fakta om Vitryssland


Inom Equmeniakyrkan finns det ett nätverket för Vitryssland som kanaliserar den största delen av sitt arbete genom Baptistunionen i Vitryssland och de barmhärtighetssystrar som många församlingar i nätverket understödjer. Systrarna kommer i kontakt med barnhem, familjehem, hem för funktionshindrade, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor.

I Sverige anordnas läger för Tjernobyldrabbade barn, resor med grupper för utbildning och resor för att stärka gemenskapen mellan kyrkor i Sverige och Vitryssland. Nätverket består av ett 25-tal församlingar, till stor del inom Equmeniakyrkan men även några andra. Ytterligare ett 25-tal församlingar är engagerade i arbetet.