Publicerat 

Costa Rica

Fakta om Costa Rica

Under senare delen av 1980-talet inledde Svenska Missionskyrkan ett samarbete med det ekumeniska forskningsinstitutet DEI samt stiftelsen Nairi som arbetar med miljö- och indianfrågor, båda i Costa Rica. Samarbetet med DEI pågick till 2005. Samarbetet med Nairistiftelsen kring miljö och människor i Barbilla, Kyrkornas regnskog, har under flera år handlat om ett stort skolboksprojekt på indianspråket cabécar. Svenska Missionskyrkan var med och finansierade det projektet till och med år 2012.

I dagsläget har Equmeniakyrkan inget pågående projekt i Costa Rica. När Equmeniakyrkans kyrkostyrelse beslutar om den internationella långsiktiga planen kan samtal tex med stiftelsen Nairi tas upp igen.