Publicerat 

Ecuador

Fakta om Ecuador
Missionsarbetare


Ecuador – landet mitt på ekvatorn – vars natur tar andan ur dig. Allt finns! Stränder, berg, dalar, vattenfall, snö, orkidéer, papegojor… Där finns också vår systerkyrka Förbundskyrkan (Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador).

Förbundskyrkan bildades 1967. Kyrkan var ett resultat av mission från Evangelical Covenant Church. Svenska Missionskyrkan har alltsedan 1971 samarbetat med Förbundskyrkan genom svenska missionsarbetare och stöd till olika projekt.

Kyrkan, som är en växande kyrka, med flera olika pionjärprojekt, räknar idag med ungefär 10.000 medlemmar i drygt 60-talet församlingar.

Trots att Ecuador har rika naturtillgångar, framför allt olja, är den ekonomiska situationen svår för det stora flertalet. Flera församlingar driver egna skolor. Det sociala arbetet organiseras genom Stiftelsen för ecuadoriansk samhällsutveckling, FACE, som bildades för 30 år sedan av Förbundskyrkan och Svenska Missionskyrkan/SMU. FACE driver bl a en lokalradio i Amazonasregionen (Radio Interoceanica), skogs- och jordbruksutveckling, sjuk- och hälsovård samt arbete för att få rent vatten.