Publicerat 

Nicaragua

Fakta om Nicaragua


Rosa Sam, lärare på seminariet, och studenter, på väg till kurs och praktikveckor.
Moravakyrkans emblem utanför seminariets och universitets lokaler i Bilwi.

Nicaragua:

  • ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien
  • där sandinisterna gjorde revolution 1979
  • där orkaner och tropiska oväder regelbundet drar in med förödande konsekvenser
  • där det ”vita guldet” passerar på väg från bland annat Colombia till USA

Där, främst på den karibiska kusten, finns Moravakyrkan. Kyrkan har sitt ursprung i tysk mission, bildades för drygt 150 år sedan och har omkring 90 000 medlemmar. De flesta medlemmarna tillhör de etniska grupperna miskito, mayangna, garifuna, rama och kreoler.

Sedan mitten av 1990-talet samarbetar Svenska Missionskyrkan med Moravakyrkan i Nicaragua. Idag stöder Equmeniakyrkan det teologiska studiearbetet inom kyrkan. Flera hundra elever deltar i distansundervisning. De får grundläggande bibel- och teologiundervisning i en kombination av självstudier och samlingar med studieledare. Ett tjugotal pastorskandidater studerar också heltid på Moravakyrkans Teologiska Seminarium.

Moravakyrkan har en mycket stark ställning på kusten och ofta är den lokala församlingspastorn en av de självklara ledarna i samhällena. Ända sedan starten har Moravakyrkan bidragit till samhällsutvecklingen. Nu gör man det genom Moravakyrkans institut för social utveckling (ADSIM), som bland annat driver ett Sidafinansierat projekt för hållbart jordbruk och boskapsskötsel bland mayangnaindianerna.