Publicerat 

Mänskliga rättigheter

Lika rättigheter
Minoriteter och ursprungsfolk
Mot människohandel
Religionsfrihet


Två världskrig skakade om vår värld och blottlade det mänskliga lidandet när folk och länder är i krig och visade på den grymhet som drabbade inte bara soldater, men i första hand civilbefolkningarna. Som en reaktion på detta organiserade världens stater Förenta Nationerna som antog den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter – ett grunddokument som uttrycker de rättigheter som människor har på livets olika områden. Den kristna kyrkan var en stark påskyndare för dessa rättigheter. Equmeniakyrkan har genom sina bildarsamfund starka rötter i försvaret för de mänskliga rättigheterna. Redan när Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan bildades på 1800-talet var kampen för människors rätt att fritt tänka, tro och samlas viktigt. Yttrandefriheten och religionsfriheten var självklara områden man kämpade för, så även separationen mellan kyrkan och staten.

FNs råd för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är ett prioriterat område för Equmeniakyrkan. På Teologiska Högskolan i Stockholm, som har Equmeniakyrkan som huvudman, finns förutom den teologiska utbildningen även ett program för Mänskliga Rättigheter i samarbete med Uppsala Universitet. Diakonia, som har Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen som huvudmän, arbetar för mänskliga rättigheter i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien.

I Missionen och i samarbete med systerkyrkor och partners arbetar Equmeniakyrkan aktivt för religionsfrihet, mot människohandel, för minoriteters och urfolkens rättigheter och för lika rättigheter för alla människor i vårt samhälle. En närmare beskrivning av detta arbete finns under rubrikerna ”Religionsfrihet”, ”Mot människohandel”, ”Minoriteters och urfolkens rättigheter” och ”Lika rättigheter”.

Christer Daelander reperesenterar BWA i Genève

Världsbaptistalliansen (BWA) har flera platser inom FN-systemet. Ett av dessa är i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Sedan 2011 är det en person från Gemensam Framtid som har den posten, på deltid inom sin tjänst. Här finns möjlighet att på en internationell nivå genom rapporter och relationer med ländernas diplomater försöka påverka beslut och resolutioner så att människorna får drägligare liv i vår värld.