Publicerat 

Lika rättigheter

Gender och Barnkonventionen

Equmeniakyrkan vill arbeta för jämställdhet och lika rättigheter för alla i Equmeniakyrkan, oavsett ålder, kön och sexuell identitet.

Tillsammans med församlingar öka och stärka medvetenhet i genderfrågor och arbete utifrån Barnkonventionen i Equmeniakyrkan.

AKTUELLT!

Ekumenisk barnrättsgudstjänst i St Klaras kyrka i Stockholm 4 oktober kl 18

Varje höst i början av oktober så brukar Kyrkornas samrådsgrupp för Barnkonventionen (se nedan) anordna något event och i år blir det en ekumenisk gudstjänst i St Klaras kyrka i centrala Stockholm för att lyfta barnets perspektiv och barnperpektiv på rättigheter. Gudstjänsten börjar kl 18, men för de barn som vill vara med och sjunga i kören så startar repetitionerna redan kl 16.

 

ljusbärare

I gudstjänsten kommer vi att tillsammans dela hälsningar och böner med och för barn runt hela världen. Det är också tänkt att en internationell böndag för barn och unga ska lanseras för att ännu mer sätta fokus på de viktiga frågor som berör barn och ungas rätt och liv.

Varmt välkomna till en viktig manifestation tillsammans!

Mariestad

Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen

Equmeniakyrkan och Equmenia ingår i Kyrkornas samrådsgrupp för Barnkonventionen som består av kyrkor och samfund som är medlemmar i Nätverket för Barnkonventionen

Samrådsgruppen organiseras genom Sveriges kristna råd (SKR) och arbetar med påverkansarbete och ledarseminarier för att öka kunskapen om barnrättsfrågor i kyrkorna och i samhället.

Ett av samrådsgruppens initiativ är att lansera en Internationell böndag för barn och unga i anslutning till första måndagen i oktober varje år. Tanken är att förankra detta i Kyrkornas Världsråd genom SKR så att en sådan dag skulle få ett internationellt genomslag.

För mer information kontakta Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan eller Linnéa Lidskog, Equmenia.

2011 klass 1g september 039


Kontakt

Gunilla Ikponmwosa, barnkonventionen

Helen Åkerman, gender