Publicerat 

Mot människohandel

Människohandel i olika former är vår tids slavhandel. Enligt UNHCR är mellan 700 000 och fyra miljoner människor brottsutsatta för människohandel. Enligt ILO är 12,3 miljoner människor i tvångsarbete varav 2,45 miljoner utsatta för människohandel. 79% utnyttjas i sexindustrin.

Europabaptisternas antitrafficking-team

För Equmeniakyrkans del, och många andra i Sverige, blev filmen ”Lilja forever” en väckaklocka, där Lucas Moodysson beskriver ett verkligt fall av en litauisk flicka som blir uppraggad av en man och reser till Sverige under förespeglingen att hon skall få arbeta i en blomsterhandel. Istället hamnar hon i tvångsprostitution i Malmö. Efter att detta pågått ett tag rymmer hon och begår självmord genom att kasta sig från en bro framför bilarna på en motorväg. Till Europabaptistfederationens (EBF) rådsmöte i september 2003 tog man med sig ett förslag om att tillsammans i Europa, Centralasien och Mellansöstern aktivt arbeta mot människohandel. Det blev ett positivt beslut. Detta blev starten på en arbetsgrupp i Europa och flera insatser som leddes och leds av Gemensam Framtids pastorer. I stort sett alla 52 medlemssamfund utsågs kontaktpersoner mot trafficking. Svenska Baptistsamfundet, tillsammans med Svenska Baptisternas Kvinnoförbund, Kvinnoforum, Män för jämställdhet, polisen, socialtjänsten och världskulturmuséet i Göteborg ansökte och fick ett EU-projekt. Genom detta och genom arbetet i EBF startades det upp ett viktigt arbete. Många flickor blev omhändertagna och fick hjälp, dels genom att de kunde vittna mot sina hallickar, dels i samband med att de skickades tillbaka till sina hemländer. De fick även hjälp med skyddat boende i Sverige under rättsprocesser mot hallickar. Tre handböcker togs fram om Trafficking. Ett antal konferenser hölls runt om i Europa för att informera och mobilisera mot Trafficking bland annat i Köpenhamn, Wien och S:t Petersburg.

EU-projektet har nu avslutats med det finns kvar i form av ”Insamlingsstiftelsen mot trafficking” som samlar in pengar och delar ut dem till projekt mot trafficking. För Equmeniakyrkans del har vi just startat upp med ett Sidaprojekt i Moldavien tillsammans med en organisation ”Beginning of Life” som står Baptistunionen i Moldavien nära. Det projektet syftar till att förebygga trafficking genom utbildning och undervisning på skolor över hela landet.

Det finns fortfarande ett löst nätverk i Sverige mot människohandel. Equmeniakyrkan vill stärka detta nätverk. En framtidsvision är att kunna ge hjälp till de som erbjuds jobb i andra länder genom att undersöka om dessa jobb är seriösa eller ej.