Publicerat 

Teologisk grund och Strategisk plattform

Equmeniakyrkan bildades vid ett möte i Filadelfiakyrkan i Stockholm den 4 juni 2011. Då antogs Teologisk grund och stadgar för det nya samfundet. Stadgarna reviderades vid den första ordinarie Kyrkokonferensen 2012 och i samband med att kyrkokonferensen 2013 beslöt att kyrkan ska heta Equmeniakyrkan gjordes en ny revidering.

Teologisk grund »

Strategisk plattform »