Publicerat 

Folkhögskolor

VÅRA FOLKHÖGSKOLOR

Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor i Sverige. Med kristen tro som grund vill Equmeniakyrkan erbjuda miljöer för bildning och personlig utveckling!
 
Arbetet vid folkhögskolorna sker såväl genom allmänna kompetenshöjande utbildningar som special- och yrkesutbildningar. Folkhögskolorna har också en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning och fortbildning. Samordningen av folkhögskolornas verksamhet sker genom ett folkhögskoleråd tillsatt av huvudmännens styrelser.