Publicerat 

Insamlingar

Tackbrevsbild---Fotbollstjejer_skor_Brazzaville_720

Bön- och offerdagar 2018–19

  • för Equmenia
   Tacksägelsedagen 13 oktober 2019
  • Internationell insamling
   offerperiod från första advent 2018 till 31 januari 2019.
   Tema: Utbildning
  • Pastors- och diakonutbildningen
   10 mars 2019
  • Nationella arbetet
   28 april 2019
  • för Equmenia
   Tacksägelsedagen 13 oktober 2019

Boka talare
Några personer på listan är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent – trettondedag jul, men kommer gärna på besök andra tider av året.
Läs mer 


Församlingskollekter/gåvor

Församlingar som vill sätta in kollekter till något av våra gemensamma ändamål kan med fördel använda: bg 900-3286 (alternativt pg 90 03 28-6).

Privata gåvor

Vi tar tacksamt emot gåvor från privatpersoner på bg 900-3286 eller pg 90 03 28-6