Barn och unga

Vara SMU är en del av Equmenia som är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vårt lokala arbete är sammanflätat med kyrkorna på vår ort. Ungdomar från Pingstförsamlingen och Missionsförsamlingen möts i gemensamma samlingar.  Jesus Kristus är Herre. Det är vår grund i allt vi gör och vill handla på det. På tusen olika sätt.

Tonårs verksamhet är gemensam för Pingstkyrkan och Missionskyrkan i Vara.

Scout
Vårt scoutarbete i Vara är en del av Equmenias scoutarbete. Vi är anslutna till Scouterna i Sverige och är en del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. I vår scoutverksamhet får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och uppleva möten med Gud. Vi jobbar i små grupper, patruller, och upplever livet och naturen tillsammans. Läs mer.

Söndagsskolan
Söndagsskolan är en möjlighet att på ett enkelt och befriande sätt få vara del av en guds lekstuga.