Historik

1896 Vara Friförsamling bildas i det gamla missionshuset på Storgatan 32

1905 Missionskyrkan invigs på Storgatan 15

1910 SMU, Svenska Missionsförbundets Ungdom bildas som riksorganisation. I Vara startar också församlingen sitt SMU med en Kristlig Ungdomsförening.

1920 Vara Missionsförsamlings Juniorförening bildas

1924 Vara Missionsförsamlings sångkör börjar sin verksamhet.

1937 Sommarhemmet i Södra Kedum utanför Arentorp invigs.

1970 Evangeliekören bildas, börjar ge konserter och ger även ut två LP-skivor. Kören ändrade senare namn till Kretskören.

1979 SMU-gården i Vara invigs. Vara Baptistförsamling upphör och flera medlemmar går över till Vara Missionsförsamling.

1982 Larvs Missionsförsamling upphör. De flesta medlemmarna ansluter sig till Vara Missionsförsamling.

1988 Närradiokyrkan börjar sända över Vara Närradio.

1996 100-årsjubileum för Vara Missionsförsamling.

2003 Svenska Missionsförbundet byter namn till Svenska Missionskyrkan. SMU betyder nu Svenska Missionskyrkans Ungdom.

2004 Sommarhemmet i Södra Kedum utanför Arentorp återinvigs.

2005 Missionskyrkan firar 100 år med nyrenoverad kyrksal.

Pastorer genom åren

1965-1968   Verner Anneborg

1968-1973   Helge Gårdstam

1974-1978   Carl-Göran Lindh

1978-1982   Johan Frändemark

1982-1993   Evald Berglund

1993-1998   Hans Andreasson

1998-2002   Marie-Louise Lindahl

2003-2015   Birgitta Ljunggren

2015-2017   Lars Johansson, Pastor

2017-2019  Alf Källström, Vakanspastor

2015-2019  Johanna Rydhe, Ungdomspastor

2019-           Krister Johansson, Pastor