Pastorn har ordet!

I vårt samhälle idag står kyrkan överlag inför stora utmaningar. Enligt stora enkätundersökningar menar hälften av den svenska befolkningen att kyrkan inte har adekvata svar på människans andliga behov, mindre än en fjärdedel tycker att kyrkan har adekvata svar på etiska frågor och mindre än femton procent menar att den har adekvata svar på samhällets sociala problem!

Enligt teologen Gustaf Wingren (avled 2000) ”är kyrkans uppdrag att ropa ut evangeliets glada budskap om upprättelse och förvandling, han sa även att kyrkans största problem är att när teologin blir religionsvetenskap riskerar man att förkunnelsen och kyrkan sätt ”att vara” blir uddlöst och ganska ointressant: Kyrkan ska förmedla ”livets bröd”, men hur gör den det om den bara blir en samhällsinstitution som alla andra?”

Är det där svenska kyrkor befinner sig idag? En tolk som tiger, eller som uppfattas inte ha något av vikt eller intresse att förmedla? Särskilt i en tid då vi med hjälp av vetenskapens framgångar vet mer om hur världen är beskaffad än någonsin tidigare.

Tyvärr tror jag att det är så, det budskap som kyrkan är kallade till att förmedla, som är det absolut viktigaste budskap som finns, är något som har förmedlats till marginalen i vårt samhälle idag.

Men detta till trots så är det ingen som helst anledning till att ge upp, tvärtom så utmanar detta oss till att fundera mer än någonsin på vad det är att vara kyrka i vår värld och vår samhälle idag!

Hur blir vi relevanta igen?

Gör vi rätt saker som församlingar, för att svara upp mot det som den moderna människan och det moderna samhället frågar efter?

Det är dessa utmaningar som ligger framför oss under 2024 och detta är resa som jag tillsammans med er ser fram emot att göra, viktiga samtal, mycket bön som förhoppningsvis skall leda fram till ett församlingsarbete där vi alla är engagerade tillsammans och formar en kyrka som är en relevant kyrka utan att rucka på evangeliets kärna, för jag är övertygad om att detta är fullt möjligt!

För kom ihåg Jesus är densamma igår idag och för all evig tid och det är den andan som vi ska se framåt, möta 2024 oavsett om, för tillfället, stora delar svenska folket inte förstått detta! Jesus är svaret för vår värld idag, detta är något som vi som kyrka aldrig slutar förmedla idag, vår utmaning är att hitta ett relevant sätt att göra det!

Guds rika välsignelse till er alla!

Krister Johansson