Pastorn har ordet

Sitter och läser i bibeln och inser att jag kommer nog aldrig sluta fascineras av denna bok. Hur jag än tänker, mår och känner mig, så kan jag läsa i bibeln och finna tröst, uppmuntran, glädje, vägledning och kärlek. Bibeln innehåller många olika typer av böcker, alla värda att läsa och så innehåller den en röd tråd, från 1:a Mosebok till Uppenbarelseboken, så kan vi läsa om en Gud som älskar sin skapelse och han han kämpar för den, för kärleken till varje människa och till skapelsen är så stark hos Gud!

Så om jag skulle försöka mig på att försöka sammanfatta vad bibeln har att säga konkret om livets mening, vad är bibelns fundamentala budskap, så skulle jag nog sammanfatta det så här: Du människa, som menar att du är ensam, du är inte ensam.

Gud finns och han är en Gud för dig och han älskar dig.

Eller för att citera den gamle kyrkofadern Augustinus, som sammanfattade bibeln i de tre orden ”Gud är kärlek” (1 Joh 4:16), han sa i en predikan en gång, ”Jag måste få tala till er. Om vad annat kan jag tala än om kärleken. Om man vill tala om kärleken, behöver vi inte välja ut en särskild text som ger oss tillfälle att predika om kärleken”. Så när Gud talar är det alltid för att uppenbara sin kärlek, för han har inget annat att tala om, för han är ju bara kärlek.

Sedan tänker jag mig att det finns ytterligare en oerhört positiv effekt på det här med att läsa sin bibel, för ju mer du läser och lever med din bibel, desto mer kommer du förstå hur Gud är med och då hoppas jag och tror att det borde ha en sådan effekt på dig och mig så att vi kan bli en medmänniska för andra.

Så jag vill uppmuntra dig i din bibelläsning, läs med ett öppet hjärta, be en bön till Gud innan du läser att han leder dig igenom läsningen och var samtidigt då öppen för att han då vill leda, undervisa och utmana dig genom din bibelläsning. Så jag hoppas att du får, nu när värmen sakta men säkert närmar sig, många sköna stunder i solvärmen tillsammans med din bibel.

För en bättre källa till spänning, uppmuntran, utmaning och kärlek hittar du inte!

Guds rika välsignelse till er alla!

Krister Johansson