Ungdomsprojektet i Vara

Vi står bakom denna satsning för ungdomarna på skolorna i Vara kommun,
och vi är nu inne på det 11:e året!

Stöd Ungdomsprojektet i Vara Bg 5578-3765