Equmenia

Equmenia är barn- och ungdomsorganisationen inom Equmeniakyrkan. (Tidigare SMU)

Equmenia erbjuder idag läxläsningshjälp som vi kallar Klubb Läxläsning. Detta drivs ihop med skolor i Varbergs kommun och frivillaga krafter.

För de barn som finns med på gudstjänsterna på söndagsförmiddagarna erbjuds söndagskola i ett närliggande lekrum. Det ger möjlighet för barnen att få ta del av den kristna tron på sitt sätt samtidigt som det också finns tid för lek och pyssel. Det innebär för föräldrarna att de kan få delta i gudstjänsten i lugn och ro. Söndagsskolan avslutas sedan samtidigt som gudstjänsten så att man kan fika tillsammans. Söndagsskolan är för alla barn.

Har du frågor eller funderingar kring söndagsskolan kontakta:

Inger Strömberg

Ordförande

(vice församlingsföreståndare)

0730-934115

ingersro@icloud.com