Publicerat 

Vårdcentraler i Kongo Kinshasa

Vårdcentraler i Kongo Kinshasa

Bagata Stad (CEBU)
Staden Bagata är administrativ huvudort i området Bagata, som ingår i Kwilu distriktet i Bandunduprovinsen. Detta område ligger alltså söder om Mai Ndombe distriktet. Staden Bagata ligger mellan floderna Kasai och Kwilu.I Bagata stad driver den lokala CEBU församlingen en sjukstuga som har karaktären av hälsocenter. Utanför centrum av staden finns också två mindre enheter, de är s.k. hälsoposter, där det erbjuds en mycket enkel sjukvård. Det finns ett statligt sjukhus i Bagata stad och det sjukhuset har en mera utbyggd verksamhet.Hälsocenter; Bagata stadHälsoposter; Moaka och Luono
Bokoro (CEBU)

CEBU enheterna i denna zon fick ett ökat ansvar efter schismen mellan Bosobe och Semendua 1991. Fram till dess bedömdes Bosobesjukhuset vara det bästa i hela området, men efter 1991, har det sjukhusets kvalité försämrats. Bokoro sjukhuset blev nu det stora sjukhuset och Semendua fick ett ökat antal patienter.

Bokorosammanträdever300Bokorovy300
Vid besök av Agneta, sammanträde med ansvariga för Bokoro hälsozon.Vy över Bokoro, Sjukhuset ligger intill den katolska missionen.

Sjukhus; Semendua (Detta sjukhus är egentligen inte ett sjukhus, utan ett Referens center, men har uppgraderats av befolkning och kyrka).

 

Semendua paviljpng-1Semendua sjuksal-1
VårdpaviljongSjuksal
Semendua bm arbetsbord-1Semendua opsal-1
Barnmorskans arbetsbordOperationssal med trasig lampa
Semendua lab-1Semendua säng-1
LaboratorietVårdsal

 

Sjukhus; Duma (För detta sjukhus gäller samma förhållanden som för Semenduasjukhuset). Detta sjukhus byggdes med Sidamedel och var mycket välutrustat då det invigdes. Då det har varit svårt att få läkare att stanna där, har det aldrig fått stor betydelse i området.

Medicin & Kirurgicenter; Yassa, Ikoko.

Hälsocenter; Semendua, Duma.

Dessutom finns inom denna zon 2 hälsoposter, som inte är välfungerande, men där det finns ett litet urval av mediciner: Tolo och Ilomonkita

Bokorozonens huvudkontor finns i Bokoro, vid Lukeniefloden, där ett välutrustat sjukhus med gott rykte finns.

Bandundu Stad (CEBU)

Bandundu stad är huvudort i provinsen. CEBU har två församlingar här.

Bandundustad

Bild: Bandundu från ovan.

Det finns ett stort statligt sjukhus som idag saknar många resurser. Kyrkans sjukstuga är uppskattad av församlingens medlemmar och har idag 35 sjukvårdare anställda, varav hälften med den högre utbildningsnivån.

Hälsocenter; Bandundu stad

Bosobe (CEBU)

Missionsstationen Bosobe, tidigare Boshwe, var under en lång tid ett av två välfungerande sjukhus i Mai Ndombe distriktet. På 50 talet kom den förste svenske läkaren till sjukhuset och verksamheten byggdes ut. På 70-talet kom flera svenska läkare, barnläkare, kirurger, ortopeder och urologer. I början av 80-talet kom den förste zairiske läkaren till Bosobe och han stannade några år, innan han flyttade till Bokoro sjukhuset. På 80-talet fanns också två indiska läkare i tjänst, båda kirurger och de kom från SB:s samarbetspartner i Indien.

BosobeBB
Bosobe BB, byggnaden är finansierad av belgiska staten på 50-talet.
 
BosobeOPsal
Bosobe Opsal: Operationshuset är byggt med Sida medel, 80-talet.
 
BosobeVäntsal
Bosobe Väntsal: Patienter i väntan på läkare eller sjukvårdare.

Då fanns flera paviljonger, uppbyggda med Sida medel: allmän medicin, pediatri, allmän kirurgi, operationsenheten, tuberkulospaviljong, och en sjukvårdarskola, som fungerade väl. P.g.a. konflikter inom kyrkan flyttade flera av sjukvårdarna från Bosobe och även missionärer omplacerades. Detta hände 1991. Därefter har inte CEBU haft någon verksamhet på Bosobe. Den hjälp som kanaliseras via ODDM och Lepra/TBC koordinationen i Inongo går till hela distriktet och även Bosobe får del av hjälpen.

Inom Bosobe hälsozon, driver CEBU ett hälsocenter, Mbien, och tre hälsoposter.

Inongo (CEBU)

Inongo är centralort i Mai Ndombe distriktet. Där finns de statliga tjänstemännen, domstol, militär förläggning, skolor som drivs av både staten, katoliker och protestanter. Det finns flera protestantiska församlingar i staden och CEBU församlingen är en av flera.

Inongoväntandepat
I väntan på läkaren sitter patienter med anhöriga utanför sjukhuset.
 
Inongoförfallenpav
 Sjukhuset i Inongo är delvis förfallet, som denna paviljong.
 

I Inongo finns ett stort sjukhus, som byggdes redan på belgarnas tid, innan 1960, och är idag delvis förfallet. Under president Mobutus tid renoverades vissa av paviljongerna och är i relativt gott skick idag. Här finns också de statliga tjänstemän som administrerar hälsovården i distriktet. CEBU:s församling i Inongo har sedan ett tjugotal år tillbaka en liten sjukstuga, på kyrkans område, med en sjukvårdare i tjänst. Denna verksamhet är förhållandevis liten, och fyller främst en roll som första sjukvårdsinstans för församlingens medlemmar. De remitteras därefter vidare till sjukhuset, där det finns flera läkare i tjänst.

Kinshasa (CEBU)

Kinshasa, huvudstaden

I området Kikimi finns:
Hälsocenter; Kingasani, denna enhet fungerar inte väl, trots upprepade försök. Befolkningen är mycket fattig och det finns andra sjukvårdsenheter som lockar mera.

I området Masina finns:
Hälsocenter; Masina. Detta center, liksom Kingasani, byggdes och utrustades med Sida medel. Masina har fungerat bättre än Kingasani, men båda har ekonomiska svårigheter. Det är också svårt för CEBU:s chefsläkare att övervaka verksamheten i Kinshasa, eftersom han är baserad på Semendua.

Masinanyfödd
Ett nyfött barn på Masinas BB med sin mor.
 
Masinavattenreserv
Regnvatten samlas i tanken, för att förse hälsocentret med vatten.
Mimia (CEBU)

Mimia hälsozon är tillsammans med Oshwe hälsozon, de mest svårtillgängliga i området. Att det finns flera hälsoposter i denna zon beror på att avstånden är så långa och att det är svårt för människorna att ta sig till hälsocenter och sjukhus.

Sjukhus; Mimia. Sjukhuset konstruerades med Sida medel och invigdes 1978. Det har därefter reparerats vid 2 tillfällen, båda gångerna med finansiering via baptisterna i Finland och Finnida. Ett litet flygfält är upphugget i regnskogen, och detta kräver ständigt underhåll för att tillåta MAF planen att landa och lyfta.

Nu lyser hela sjukhuset på Mimia!
installation solpanel 460
Installationen av solpaneler till sjukhuset Mimia, gjordes under perioden 26 juni till 1 juli 2015. Materialet kom med flyg (Kinshasa till Inongo), båt (båt på Lokoro floden från Inongo till Lokolama) och skottkärra till Mimia. Den sista etappen, från Lokolama till Mima, var kanske den mest dramatiska; ingen farbar väg och inga bilar tillgängliga, resulterade i att transporten fick ske med skottkärra! kvinnor vaktar460
Då båten lagt till vid Lokolamas strand, var sjukhusets barnmorska och kassör på plats, för att vakta materialet! Två kvinnor med mod och vilja att göra ett gott arbete! Då arbetet var avslutat häpnade alla i Mimia! Så ljust har det inte varit på många år, ja inte sen de svenska läkarna lämnade Mimia!

Nu ser alla fram emot bättre arbetsförhållanden och bättre operationsresultat, inklusive förlossningsvård och kejsarsnitt!

 

 

Mimia-sjukstugan-från-50-talet-1-300x207Mimia_sjukhuset_v2-1
Gamla hälsocentretNya sjukhuset
Mimia lab-1

Laboratoriet

 

 

 

Installation lamphållare300
 Installation ny lampa
  

Medicin & Kirurgicenter; Ipope. Denna plats ligger ca 6 mil öster om Mimia, men vägen är knappt farbar, det går att ta sig fram med cykel och motorcykel. Det finns ett flygfält, som inte kräver så mycket underhåll, eftersom det ligger på savannen.

Medicin & Kirurgicenter; Bisenge. Denna plats ligger ca 10 mil norr om Mimia och är mycket svårtillgänglig. Utrustningen är enkel.

Hälsocenter; Bonkonko, Mantantale, Yanzale. Dessa tre hälsocenter ligger norr om Mimia och främst Yanzale är svårtillgängligt.

Hälsocenter; Lokolama II. Denna by ligger utmed Lokoro floden västerut i riktning mot Inongo.

I Mimia hälsozon finns tre hälsoposter; BomboleEkombe och Waya, som alla ligger mycket isolerade och svårtillgängliga.

Nioki (CEBU)

VyöverFimifrånNiokiSjukhus; Bendela (enligt statens direktiv är detta ett Referens center). Detta byggdes med Sida finansiering och var främst tänkt att kunna ge vård åt kvinnor i samband med förlossning och att även kunna utföra kejsarsnitt.

Hälsocenter; Konkia

Hälsopost; Ntshuni

I Nioki stad finns ett privat sjukhus, liksom ett statligt.

Bilden: Utsikt från Nioki stad över floden Fimi.

Oshwe (CEBU)

Denna hälsozon är mycket svårtillgänglig och det är möjligt endast via Lukenie floden att ta sig dit.

Under belgarnas tid var sjukhuset i Oshwe ett välfungerande sjukhus med många paviljonger, sjukvårdarskola och flera belgiska läkare i tjänst. Även svenska barnmorskor, utsända av Svenska Baptistsamfundet, tjänstgjorde här under denna tid. Idag drivs sjukhuset helt av staten.

Den katolska kyrkan i Mai Ndombe har i perioder kunnat finansiera olika utvecklingsprojekt, bl.a. inom hälsovårdssektorn. För några år sedan skänkte den katolska kyrkan medel till sjukhuset i Oshwe, som därigenom fick möjlighet att restaurera några paviljonger, en av dem ses på bilden nedan.

I Oshwe hälsozon driver CEBU idag två hälsocenter utanför staden Oshwe, i Bongimba och Yuki. CEBU har också tidvis drivit en liten hälsopost på CEBU kyrkans tomt inne i staden, och den fungerar idag som ett hälsocenter.

OshweNyrustadpav
En av sjukhuspaviljongerna har restaurerats med en gåva från katolska kyrkan.
 
Oshwetrpmaterialsjukhus
Transporten av materialet till sjukhusrepararationen gick på floden Lukenie med båten Totaka, som ägs av katolska kyrkan i Mai Ndombe.
 

 

IME (CEC)

Institute Médical Evangélique

Allmänt
DSC_1874_Entré IMEDetta stora regionsjukhus ligger i Kimpese utmed vägen/järnvägen halvvägs mellan Kinshasa och Matadi. Det grundades 1951 av 6 olika missionssällskap, bland dessa Svenska Missionsförbundet, bland de övriga kan nämnas engelska och amerikanska baptister. Numera ägs det av de 6 systerkyrkorna i Kongo. Det stöds också av internationella NGO:s. Institutet är stort med över 100 olika byggnader. Man har eget flygfält. I entrén möts patienterna av hälsningen ”Nzambi i Zola”, Gud är kärlek.

Institutet är organiserat i 4 departement

 • Sjukhuset
 • Undervisningsavdelningen
 • Läkemedelsframställning 
 • Administration och ekonomi.

Kirurgkliniken IME-1Sjukhuset är den största enheten med 360 vårdplatser och 285 anställda. Här finns stora fritt liggande kliniker inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård med förlossningar och barnmedicin. Dessutom finns enheter inom ögonsjukvård, lepra- och hudsjukvårdvård samt tandkirurgi. Här finns också stödfunktioner som patologilaboratorium med specialist, nutritionsverksamhet, sjukgymnastik, ortopedisk verkstad, apotek, steriliseringsavdelning, och tvätteri. Man har också en sjukhuskyrka. 15 läkare, 96 sjuksköterskor och 16 laboratorieassistenter, liksom sjukgymnaster, dietist, röntgentekniker, apotekstekniker, sjukhuspastor med flera. Patienternas mat lagas dock av anhöriga.
DSC_1865_Besök på ortopedavdSjukhuset är det största i provinsen Nedre Kongo och landets största protestantiska sjukhus. Det fungerar som regionsjukhus.
I genomsnitt har man 5500 inläggningar och 1700 större operationer/år. Till mottagningarna kommer 15000 besök. Man har C:a 800 förlossningar/år.

Undervisningsavdelningen driver sjuksköterskeutbildning på olika nivåer och utbildning av laboratorieassistenter och farmaceuter. Man har också vidareutbildning för läkare.

DSC_1848_BB IMELäkemedelsframställningen har drivits som en stor satsning från svensk sida, men verksamheten ligger tyvärr nere på grund av konkurrensförhållanden och bristande efterfrågan.

Avdelningen för administration och ekonomi har förståeligt en omfattande verksamhet. Verksamheten dras också med stora problem som bottnar i:

 • DSC_1827_Sjukhuskyrkan IMEÄgarfrågan
  Kyrkornas roll som ägare och styrelse för verksamheten. Detta innebär att otillräcklig kunskap om sjukhusadministration och ekonomisk styrning. Med många ägare blir det också ett minskat engagemang till förmån för den egna verksamheten.
 • Arrendefrågan
  Marken ägs av 2 klaner som får fri sjukvård som ersättning för arrende. Med tiden har detta kommit att få allt större betydelse för sjukhusets ekonomi.
 • _Matlagning på IMEStatens roll
  Det finns anledning för staten att ta ett större ansvar för sjukhuset eftersom fortsatt drift ligger i staten intresse. Sjukhusets negativa ekonomi leder till bristande underhåll som på sikt äventyrar hela driften. Statens anställda i form av polis och militär har ej betalat sina patientavgifter. Fri el och fritt vatten är en rimlig förmån som andra sjukhus fått del av.

En dialog mellan inblandade parter är en förutsättning för fortsatt långsiktig planering och drift. Från Equmeniakyrkans sida görs ansträngningar för att få igång sådana samtal.

Baobas (CEC)

Centret, som ligger i Matadi, är mer än 25 år gammalt. De tre byggnaderna är små och hopträngda, en för vardera vård, BB och mottagning + laboratorium. Salarna är dåligt byggda och utan ventilation, de uppfyller inte normen för sjukhus. Män och kvinnor ligger på samma vårdsal. Man har därför sett en nedgång i verksamheten sedan 2009 då en av läkarna på kliniken öppnade egen verksamhet. Sedan dess har flera nyare centra med bättre standard vuxit upp i närheten. Antalet inlagda, antalet operationer och besök på mottagningen har alltså minskat, förlossningarna däremot ökat. Man är dock frikostig med att remittera vidare vid tendens till komplikation.

Transportmöjligheter
Vidaretransport sker i taxi.

Vårdstatistik 2010
Man har 34 vårdplatser. Under året var 210 patienter inlagda och 95 större operationer gjordes. I öppenvården var det 501 besök. Man förlöste 341 kvinnor, varav 22 med kejsarsnitt, 1 mamma avled.
Personal 1 läkare, 16 barnmorskor och sjuksköterskor (överbemanning!), 1 laboratorieassistent, 7 administrativ och annan personal.

Vatten
Kommunalt.

Elektricitet
Nätförsörjning men ofta strömavbrott. Saknar elaggregat och solpaneler utan hänvisas då till fotogenlampa.

Utrustning
Laboratoriet är inte välutrustat. Ultraljudsapparat finns men vaginalprob saknas.

Förbränningsugn
Används.

Prioriterade behov
Utbyte av träsängar, på lång sikt stöd till ombyggnad och tillbyggnad.

Kibunzi (CEC)

Missionsstationen anlades av Svenska Missionsförbundet redan 1888 och sjukhuset byggdes 1920, många svenskar har arbetat här genom åren. Här har även funnits sjuksköterskeskola. Sjukhuset är nu mycket nergånget med t.ex. flagnande målarfärg och mycket dåligt sängbestånd, BB är särskilt illa utsatt. Befolkningen, som är ökande, har dock inget alternativ att vända sig till. Trots att sjukhuset är regionsjukhus i Kibunzizonen har staten inte tagit sitt ansvar, men en upprustning är nu planerad för delar av verksamheten.

kibunzi15

Vårdstatistik 2010
Man har 70 fungerande vårdplatser. Antalet inlagda var 1069, och man gjorde 163 större operationer. På mottagningarna tog man emot 1206 besök. Antalet förlossningar var 231, 32 av dessa var kejsarsnitt. Två mödrar avled.

Personal
1 läkare, 13 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal. Man har ett bekymmer med åldrande personal som ofta är sjuka.
Vatten: Man har gamla regnvattencisterner men dessa är dåligt underhållna. Det finns en vattenkälla relativt långt bort, men man hämtar hellre vatten där. Med ökande befolkning finns behov av en bättre lösning av vattenfrågan.

Elförsöjning
Man har en elgenerator men har problem med att täcka kostnaden för drivmedel till denna då ofta inkomsterna till sjukhuset inte räcker till för både löner och drift. Operationssalen har elförsörjts med solpaneler, men elförsörjningen har inte räckt till förlossningsavdelningen. Genom att en församling i Equmeniakyrkan har skänkt medel till nya solpaneler har man sedan början av 2015 haft elektriskt ljus även här.

Utrustning
Laboratoriet är mycket gammalt och föråldrat, samtal förs på regional nivå om att komma upp till nationell standard. Man har en liten röntgenapparat men den har inte fungerat på senare tid. Det finns även en ultraljudsapparat men vaginal transducer saknas.

Läkemedel
Distribueras via depån i Luozi, men saknas ibland medel att köpa in för.

Ambulans
Har inte fungerat de senaste 10 åren.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Stort behov av nya sängar. Stor materielbrist.

Kinkenge (CEC)

Missionsstationen Kinkenge grundlades av Svenska Missionsförbundet 1897 och här har länge bedrivits sjukvård. På senare tid har antalet operationer och öppenvårdsbesök minskat p.g.a. lokal konkurrens medan förlossningarna ökat. BB är nämligen bättre utrustat än konkurrentens. En renovering gjordes 2008-09 med målning, nya toaletter, nya sängar och madrasser.

 

kinkenge 1 600

 

Transportmöjligheter
Centret ligger lite utanför allfarvägen och det är svårt att transportera patienter vidare till Luozi. Ambulansen är relativt gammal och fungerar inte längre. Det blir dyrt att rekvirera ambulans från Luozi dit avståndet är 10 mil. Med bra väg tar detta 2,5 – 3 timmar.

kinkenge 5 600

Vårdstatistik 2010
Man har 60 vårdplatser. Under året var1491 patienter inlagda och 142 större operationer utfördes. I öppenvården var det 388 besök. Det förlöstes 198 kvinnor, varav 30 med kejsarsnitt. Två mammor avled.

Kinkenge_prov_400

Personal
1 läkare, 14 barnmorskor och sjuksköterskor, 4 administrativ personal och annan personal.

kinkenge 2 600

Vatten
Man har en regnvattencistern som används av alla och vattnet räcker inte. Det finns en källa som ligger 30 minuters väg bort i för gamla och sjuka besvärlig terräng. Därför skulle man behöva bygga ytterligare 1 – 2 cisterner.

 

Elektricitet
Elgeneratorn har varit ur funktion en längre tid. Till operation, förlossning och laboratorium har man solcellsdrift. I övrigt används fotogenlampor.kinkenge 3 600

Utrustning
Laboratoriets standard är låg och behöver höjas. Röntgen och ultraljud saknas.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Man skulle behöva en ambulans igen och behöver även en ultraljudsapparat

Kingoyi (CEC)

Kingoyi Mottagn och medicinavd 600

Missionsstationen anlades år 1900 och sjukvård bedrevs tidigt. Kingoyi ligger avlägset vid gränsen mot Kongo Brazzaville med vägar som periodvis knappt är farbara med bil. Man har tidigare haft en flygplats men den används som inte längre. Det isolerade läget och transportsvårigheterna kan delvis förklara den höga mödradödlighet man sett de senaste åren. Personalen bedöms kompetent.

Transportmöjligheter
Det finns en 16 år gammal ambulans som oftast inte fungerar. Till Nkundi är det 66 km med 1,5 – 2 timmars transporttid, till Luozi ytterligare 55 km, vilket kan ta ytterligare 90 minuter. Det finns ett stort önskemål om en ny ambulans, för att hämta gamla sjuka och förlossningspatienter i byarna.

Vårdstatistik 2010
Man har 76 vårdplatser. Under året var 181 patienter inlagda och 144 större operationer utfördes. I Kingoyi BB 220öppenvården hade man 1666 besök. Antalet förlossningar var 94 varav 24 kejsarsnitt, en mamma dog.

Personal
1 läkare, 12 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Man har en regnvattencistern i gott skick som räcker även under torrtiden.Kingoyi vattenreservoir 220

Elektricitet
Man har en fungerande elgenerator.

Utrustning
Personalen är kvalificerad men laboratoriet behöver rustas upp. Man behöver et nytt kylskåp för förvaring av reagens. Laboratorium, specialutrustningar, m.m.

Förbränningsugn
Används.

Kingoyis ambulans 600

Prioriterade behov
En ambulans och en ultraljudsapparat. Utbildning av barnmorskor.

Luozi (CEC)

Allmänt
Sjukhuset är beläget endast någon kilometer från CEC-kyrkans administrativa centrum och är regionsjukhus för Luozi-zonen i Bas Congo. Det är från början ett statligt sjukhus och ingår i den statens sjukvårdsorganisation men det administrativa ansvaret har överlämnats till CEC.
Depån LuoziUpprustning av sjukhuset har sedan skett genom dåvarande Svenska Missionsförbundet och Sida. Staten har relativt nyligen granskat sjukhuset och bedömt verksamheten vara av god kvalitet. Bredvid sjukhuset ligger den depå som tar emot medicinska instrument, förbandsmateriel och babykläder. Bredvid sjukhuset ligger den depå som tar emot medicinska instrument, förbandsmaterial och babykläder.

Transportmöjligheter
DSC_0757_Färjan vid LuoziAmbulans finns. Till det stora referenssjukhuset IME i Kimpese är det c:a 20 mil inkluderande en färjetransport över Kongofloden. Möjlighet till flygtransport med MAF finns också.

Vårdstatistik 2010
Antalet inlagda patienter var 1907 och 397 större kirurgiska ingrepp utfördes. Antalet mottagningsbesök var 2305. Man hade 206 förlossningar varav 64 var kejsarsnitt (31,1%), 1 mamma dog. Under oktober 2011 var det 30 förlossningar, varav 9 gick till kejsarsnitt, en med brusten livmoder. Hälften av befolkningen är under 18 år och den sexuella debuten sker tidigt. Detta bidrar till den höga frekvensen kejsarsnitt. Sex av mammorna (20%) var under 14 år och samtidigt vårdades 5 flickor för komplikationer till illegal abort.

Byggnader
DSC_0806_Nyrenoverat BB på LuoziMan har 119 vårdplatser fördelat på medicin, kirurgi och BB, barnsjukvård. Dessutom har man mottagningsverksamhet. BB är renoverat med nya sängar (se bild) K2 men i övrigt finns renoveringsbehov. Laboratorium, röntgen och ultraljud finns också. Det finns även ett litet kapell men sjukhuspastorstjänsten är indragen.

Personal
2 läkare, 24 barnmorskor och sjuksköterskor, 3 övrig medicinsk personal och 16 administrativ och annan personal. Man tar emot elever vid sjuksköterskeskolan för praktik.

Vatten
Det kommunala vattnet är drickbart, behandlat i vattenverket.

Elförsörjning
Man har flera elaggregat men problem att få diesel till driften. Man har även solpaneler men batterierna är mycket dåliga.

Utrustning
Laboratoriet är i stort sett välfungerande med kunnig personal som också undervisar på sjuksköterskeskolan. Blodbanken fungerar med solceller som driver kylskåpen. Man har CD4-räknare för HIV-behandlingen. Biokemiska analyser är dock ett problem i hela territoriet. Man skulle behöva en elektrofotometer.
Röntgenapparaten, som på man på 90-talet samlade in pengar till i Sverige, är välfungerande och det går att få fram röntgenfilm. Man har köpt en ultraljudsapparat för projektpengar från Sverige men saknar en vaginal transducer.

Läkemedel
Generellt finns ett problem att få in pengar för att köpa läkemedel eftersom många patienter inte kan betala för sin vård och inkomster måste räcka även till löner och om möjlgt också till underhåll mm. En belgisk NGO bidrar till läkemedelsförsörjningen i zonen men fördelningen är ojämn.

Ambulans
Ja

Förbränningsugn
2 fungerande

Prioriterade behov
Renovering av innertak och målning av medicin- och kirurgiavdelningarna.

Luyindo (CEC)

Sjukhuset kommer nu efter utbyggnad och inspektion av bland annat WHO och Unicef att nu uppgraderas till statligt referenssjukhus för stadsdelen Ozone i Kinshasa, Det ligger på församlingens tomt tillsammans med kyrka och skola och byggdes 1988. Genom stöd från WHO har man nu kunnat bygga två nya operationssalar, ett IVA-rum, ett akutrum och ett nytt laboratorium. Dessutom byggs en röntgenavdelning in i verksamheten. Denna sköts av en lokal entreprenör. Det vore önskvärt att i framtiden kunna knyta specialister till sig t.ex. ögonläkare och hudläkare. Man önskar även att förlossningsavdelningen skulle ledas av en specialist.

DSC_1594_Ambulansen2 Luyindo

Transportmöjligheter
En 21 år gammal ambulans finns, fortfarande brukbar men kräver ofta reparationer. ”Den kostar mer än den smakar”.  Ambulansen används främst för vidaretransport av svåra fall till universitetssjukhuset. Man hade nyligen en mamma som avled i efterblödningar då ambulansen var trasig.

Vårdstatistik 2010
Man har 66 vårdplatser, huvudsakligen BB-platser. Man hade 1270 inläggningar och 352 större operationer. I öppenvården var det 1451 besök. Under året hade man 2046 förlossningar varav 23 kejsarsnitt, 2 mammor avled.

Personal
Mor och barn BB Luyindo-12 läkare, dessutom har olika specialister mottagning ibland. 27 barnmorskor och sjuksköterskor, 3 laboratorieassistenter, och 10 administratörer och 10 övrig personal.

Vatten
Kommunalt vatten, avbrott i försörjningen sker relativt sällan. Har egen brunn, men detta vatten är inte drickbart.

Elektricitet
Nätförsörjning men det lokala elbolaget har problem med driften. Man har fått en stor elgenerator från Sverige men den drar förstås mycket bränsle. Helst skulle man vilja ha fler solpaneler, idag har man 2, behovet är 5, till dessa två har man 4 batterier, skulle behöva 12 med 5 paneler.

Utrustning
Nuvarande laboratoriet är förhållandevis enkelt och når inte upp till den nivå som föreskrivs för referenssjukhus. Det saknas resurser för biokemi och bakteriologi, Konfirmerande HIV-test görs inte heller.
En ultraljudsapparat Har nyligen skänkts av mödrahälsovården i Göteborg. Röntgen byggs nu ut, se ovan.

Förbränningsugn
Ej längre duglig.

Prioriterade behov
Att få möjlighet att bygga ut specialistmottagningar. Att få möjlighet att köpa en bättre begagnad ambulans.

Mahana (CEC)

Detta lilla centrum har sista åren haft kraftigt sjunkande besökssiffror med undantag för förlossningar som istället ökat kraftigt. Är inte längre ett referenscentrum och läkarbemanningen motiveras endast av att det ligger så avsides och alltså har ett stort geografiskt upptagningsområde med en stor befolkning. P.g.a. närheten till Kongo Brazzaville får man också en del patienter därifrån. Centret inryms i ett enda hus, som är i behov av renovering. Man har totalt 23 vårdplatser varav 4 BB-platser och 4 barnplatser. Man har endast träsängar i mycket dåligt skick.

Transportmöjligheter
Det finns inte bilväg fram utan patienter får bäras vidare till Sundi Lutete dit det är 18 km dålig väg, detta tar 3-4 timmar.

Vårdstatistik 2010
Man hade 188 inläggningar under året och 24 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 298 besök. Antalet förlösta kvinnor var 119 varav 18 med kejsarsnitt, 1 mamma avled.

Personal
1 läkare som endast kommer för konsultationer (motorcykel), 1 barnmorska, 5 sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 1 administratör.

Vatten
Regnvattencistern saknas men källa med dricksvatten finns nära.

Elektricitet
Vare sig elgenerator eller solpaneler finns. Man är hänvisad till fotogenlampor.

Utrustning
Laboratoriet i mycket dåligt skick, saknar det mesta.

Läkemedel
Säker distribution.

Förbränningsugn
Saknas.

Prioriterade behov
Att få en regelbunden läkarkonsultation från Sundi Lutete som också kunde åka runt på hembesök.

Mbakani (CEC)

Centret ligger i Kinshasa på Ndjiliförsamlingens tomt på vägen ut mot flygplatsen och utgörs av en enda lång 1-våningslänga som byggdes för över 20 år sedan. K5 Man har inte renoverat och är dessutom mycket trångbodda. I de små rummen med det låga taket är det ofta mycket varmt och svårt att hålla god hygien. Det finns nu planer på en utvidgning i form av breddning av byggnaden och dessutom utlokalisering av mödra- och barnavård till separata byggnader på samma tomt, denna del har redan påbörjats.

Ndjili sjukhus-1

Transportmöjligheter
Man använder taxi för att skicka komplicerade fall vidare.

Vårdstatistik 2010
Man har 17 vårdplatser i 2 rum + 1 BB-sal. Under året var 174 patienter inlagda och 49 större operationer utfördes. På mottagningen var det 307 besök. Man hade 755 förlossningar varav 217 kejsarsnitt, 1 mamma avled.

Personal
Doktorn på Ndjili-11 läkare , 4 barnmorskor och 6 sjuksköterskor, 2 övrig medicinsk personal och 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Kommunalt

Elektricitet
Nätförsörjning, ofta strömavbrott, har också en liten dieseldrivet elaggregat.

Utrustning
Laboratoriet dåligt utrustat, mikroskop finns. Röntgen och ultraljud saknas.

Läkemedel
Säker distribution.

Förbränningsugn
Används

Prioriterade behov
Utbyte av träsängar (löss i sängbottnarna!). På lång sikt behövs stöd till utbyggnad.

Nkundi (CEC)

Detta center har övertagits av staten. Det har relativt nyligen renoverats. De två byggnaderna är därför i ett acceptabelt skick. Befolkningen har minskat något och verksamheten gått ned. Många är odlare och skördarna har varit dåliga. Man har då sökt vid mindre centra i närheten med lägre priser.

Transportmöjligheter
Liten 4-hjulsdriven 8 år gammal bil finns, dock stillastående p.g.a. fel i transmissionen. Pengar till reparation saknas. Vägen till Luozi är annars bra.

Vårdstatistik 2010
Man har 54 vårdplatser. Under året var 292 patienter intagna och 187 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 297 besök. Det förlöstes 61 kvinnor varav 23 med kejsarsnitt.

Personal
1 läkare, 12 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, och 7 administrativ och annan personal.

Vatten
Man får vatten i ett rörsystem med pump från bergen. Dessutom finns en regnvattencistern.

El
Det finns en fungerande elgenerator och en solpanel men batteriet är dåligt.

Utrustning
Laboratoriet har det väsentliga men är inte i nivå med ett referenscenter. Man har inte heller röntgen eller ultraljud.

Prioriterade behov
Man behöver ytterligare en välutbildad sjuksköterska för att höja nivån. Skulle även behöva bli ett center för ungdomen med rådgivning i antikonception och STD, här finns många tidiga graviditeter och illegala aborter. Behöver även vårdplatser för barn och reparation av bilen.

Sundi Lutete (CEC)

Missionsstationen grundades 1924 och sjukvård har bedrivits under lång tid. Centret ligger i den zon där det katolska sjukhuset i Mangembo är regionsjukhus. Man har på senare tid fått ökad konkurrens från nyetablerade centra i närheten, såväl katolska som privata och det är viktigt att höja den egna vårdkvaliteten. Byggnaderna är av god kvalitet, man har börjat bygga på en ny operationssal.

Transportmöjligheter
Ambulans har funnits tidigare men den går inte längre att reparera. Om patienter behöver vidaretransporteras bär man nu med bår de 11 km till Mangembo, vilket tar 1-2 timmar. Man har dock en fungerande flygpist som kan användas av MAF.

Vårdstatistik 2010
Man har 60 vårdplatser och 1034 patienter var inlagda under året, 416 större operationer utfördes. I öppenvården var det 1407 besök. Man förlöste 249 kvinnor varav 25 med kejsarsnitt. En mamma avled.

Personal
Personalen är välfungerande, Man har 1 läkare, 13 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal.

Vatten
Samhällets befolkning använder en källa men för sjukhuset finns en fungerande regnvattencistern.

Elektricitet
Det finns en större och en mindre generator, den större har haft driftstörningar. Det finns därför önskemål om solceller till operationssal, förlossningsrum, akutrum och laboratorium.

Utrustning
Kvaliteten på laboratoriet behöver höjas. Man har ibland problem med det fotogendrivna kylskåpet och då fungerar inte blodbanken. Man saknar röntgen men kommer nu att få en ultraljudsapparat skänkt av mödrahälsovården i Göteborg.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Det viktigaste är att man åter får tillgång till en ambulans. Man behöver även medel att färdigställa operationssalen. Madrasser saknas.

Sundi Mamba (CEC)

Litet statligt center på landsbygden vars förvaltning överlåtits på CEC. Det var då delvis dåligt underhållet. Reparation är planerad. Väggar, förlossningsbord, sängar och madrasser på BB är fortfarande i miserabelt skick.

Transportmöjligheter
Centret ligger nära vägen och sjuktransporter kan eventuellt ske med någon av lastbilarna som passerar. Bilden visar byn Sundi Mamba.

Vårdstatistik 2010
DSC_0969_Byn Sundi MambaMan har 27 vårdplatser. Under föregående år var 444 patienter inlagda och 421 större operationer utfördes. På mottagningen hade man 700 besök. Antalet förlösta kvinnor var 341 varav 43 med kejsarsnitt. Två mammor avled.

Personal
1 läkare, 8 barnmorskor och sjuksköterskor varav 1 också laboratorieassistent, 4 administrativ och annan personal.

Vatten
Det finns en fungerande regnvattencistern samt en källa någon kilometer bort.

Elektricitet
Man har solpaneler.

Utrustning
Laboratoriet mycket dåligt utrustat, men mikroskop finns.

Prioriterade behov
Upprustning av BB och reparation av operationssal. Kompetenshöjning av personal.