Varför pilgrimsvandrar vi?

Pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra är en andlig tradition med djupa rötter. Att ge sig ut på en längre vandring kan vara ett sätt att markera växlingar och vändpunkter i livet. Därför finns det tillfällen då det blir extra värdefullt att vandra. En sådan tid är det nu.

En pilgrimsvandring kan vara en förmiddags vandring i närområdet eller en längre vandring i mer okänd terräng. Vi har olika förutsättningar och får ta hänsyn till det. Kanske kan det vara bra att våga lite mer än vad som först känns bekvämt? När vi arrangerar en pilgrimsvandring kan vi låta det vara ett sätt att i handling visa att vi behöver bryta upp från vanor som för oss i fel riktning, som enskilda och som samhälle. Så kan pilgrimsvandrandet vara en del i församlingens omställnings- och påverkansarbete.

Pilgrimsvandring som en slags bön

En pilgrim drar ut från det liv som vi kallar det normala, det som är vardag. Traditionellt har pilgrimsvandringen haft inslag av botgöring och ett sökande efter kontakt med det heliga. Själva vandringen är en slags bön. I tider av oro har pilgrimsvandrandet ofta ökat, det är som om de enskilda pilgrimerna blir symtombärare för den kollektiva oron. Att vandra där andra gått före och markerat ut vägen har gett den egna vandringen en känsla av sammanhang.

Pilgrimsvandring utmanar oss

Idag behöver vi ge oss ut på en vandring mot ett hållbart sätt att leva tillsammans på jorden. I det tomrum som uppstår när vi vandrar blir det tydligare vad som är väsentligt, vad vi saknar och vad vi finner. Pilgrimsvandringen påminner oss om uppbrottet, utmanar oss att våga lämna det invanda. Samtalen och tankarna öppnas upp när vi är i rörelse. Det är en allmänmänsklig erfarenhet att samtal som uppstår när vi vandrar är något annat än de samtal som äger rum inomhus.

Pilgrimsvandring för att ge oss nya perspektiv

Vi får också en tydligare anknytning till den plats där vi vandrar, under bar himmel. Vi upptäcker att vi klarar oss med färre saker, att vi kan leva enklare. Det som är väsentligt blir tydligare, liksom våra begränsningar. I ett samhälle där vi vant oss att bokstavligen flyga fram ger pilgrimsvandringen oss ett annat perspektiv på både hastighet och avstånd. Under en vandring kan vi återupptäcka att vi behöver hjälpas åt, vi behöver hitta rastplatser för vila och vi behöver något att äta och dricka. Våra steg behöver anpassas till omgivningen.

Mer om att pilgrimsvandra för klimatet och miljön hittar du på Pilgrims Walk For Futures hemsida walkforfuture.se För inspiration kan du även lyssna till ett avsnitt ur Brobyggepodden som heter Pilgrimsvandring – när stegen leder både ut och in. 

Enkel modell för vandring

  • Välj en sträcka som är lämplig för målgruppen. Kanske vill ni gå till en plats där ni kan överlämna ett budskap eller hålla en gudstjänst.
  • Det är enkelt om var och en tar med sig matsäck för turen. Gör en längre paus för fika/lunch eller avsluta med det.
  • Inled med något ord att börja vandringen med, kanske ett bibelord eller ett tema att reflektera kring.
  • Låt tempot vara lugnt, det kan ta ett tag innan gruppen hittar sin rytm.
  • Gå gärna helt eller delvis i tystnad, det ger en god möjlighet till egen reflektion.
  • Stanna upp vid 2-4 tillfällen för gemensam reflektion. Förslag vid pauserna är att stå i cirkel och göra en runda där var och en inbjuds att dela något ord eller tanke som kommit fram under vandringen, sedan kanske läsa eller berätta något kort för den fortsatta vandringen. Kanske sjunga något.
  • Avsluta vid målet med en runda där alla får möjlighet att dela. Kanske så enkelt som att sammanfatta vandringen med ett eller två ord. Tacka varandra!

Kontakt

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se